CFO-onderzoek van Brainyard biedt duidelijke lessen voor accountants

Zoals Syneton met zijn specifieke software accountants helpt, zo helpt NetSuite van Oracle met zakelijke accounting-, ERP-, CRM- en e-commercesoftware de CFO’s die binnen grote bedrijven eigenlijk dezelfde rol vervullen als de accountant bij kleinere ondernemingen : ze zijn de co-piloot van de bedrijfsleider. Binnen NetSuite is een specifieke rol weggelegd voor Brainyard, een onderzoekspecialist die ondernemingen helpt om inzicht te krijgen in de gewoontes, bedrijfspraktijken en prestatiecijfers van succesvolle organisaties in elke sector. Brainyard levert datagestuurde inzichten en deskundig advies om bedrijven te helpen opkomende kansen en trends te ontdekken, te interpreteren en erop in te spelen.

Enkele weken geleden publiceerde Brainyard een diepgaand CFO-onderzoek waaruit ook accountants bijzonder interessante lessen kunnen trekken. 166 CFO’s uit 23 verschillende bedrijfstakken namen aan het onderzoek deel. Hun antwoorden op de vragen wierpen een licht op de manier waarop Chief Financial Officers aankijken tegen de toekomst.

Boekhoudkundige en financiële functies veranderen voortdurend - van nieuwe regelgeving tot belastinghervorming en vooruitgang in de technologie. Door deze verandering worden CFO’s en accountants gedwongen om bredere verantwoordelijkheden op zich te nemen die verder gaan dan de traditionele reactieve rol rond de analyse van de cijfers.

Al jaren verkondigen wij vanuit Syneton, vanuit onze hoedanigheid om accountants te ontzorgen, te ondersteunen, te versterken en te vormen, dat dit proces aan de gang is en dat accountants zich precies kunnen onderscheiden door die bredere, proactieve rol op zich te nemen. Maar kennelijk hebben zelfs CFO’s van grote bedrijven het daar nog altijd moeilijk mee. Want volgens het onderzoek van Brainyard is voor 38% van de CFO's het managen van te veel verantwoordelijkheden hun grootste uitdaging. Een andere grote uitdaging ligt bij het handhaven van de cashflow. Voor 34% van de respondenten gaat het zelfs om de belangrijkste uitdaging. Het aanboren van nieuwe inkomstenstromen en het vasthouden van de begrotingsdiscipline zijn volgens de respondenten van de enquête de belangrijkste oplossingen om deze uitdaging aan te gaan.

In de dagelijkse praktijk gaat bij CFO’s zowel naar het opnemen van meer verantwoordelijkheden als naar het handhaven van de cashflow dus al veel aandacht, en dat is bij accountants niet anders. En net als de CFO’s moeten zij zich er terdege van bewust zijn dat de tijd ondertussen niet stil staat. Op technologisch vlak zorgen de verdere ontwikkelingen rond onder meer Artificial Intelligence, Internet of Things en Blockchain voor een pak nieuwe uitdagingen, onder meer ook op het vlak van de cyberveiligheid. De verantwoordelijkheid daarvoor wordt vaak nog een beetje lichtzinnig aan de IT-specialisten gegeven, maar ook financiële professionals zoals de CFO’s en accountants kunnen op dat vlak een belangrijke rol spelen. En zelfs voor een stuk hun eigen toekomst verbeteren. Want het zijn technologische hulpmiddelen die ook kunnen helpen bij het zorgen voor een betere rapportering, een grotere zichtbaarheid van de gegevens en het kiezen voor nieuwe financiële software.  Het Brainyard-rapport over de CFO’s leert in ieder geval op welke vlakken accountants hun meerwaarde kunnen tonen. En zoals altijd kunnen ze daarbij ten volle op Syneton rekenen.

Meer informatie over het onderzoek : https://futurecfo.net/wp-content/uploads/2020/03/CFO_wp-brainyard-state-of-the-cfo-role-in-2019-apac.pdf

Bron: Linkedin

   Tags

   • Accountant
   • CFO
   • kantoorbeheer