Circulaire 2020/C/128 over de jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2018, 2019 en 2020

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit – Personenbelasting publiceerde op 21/10/2020 de Circulaire 2020/C/128 over de jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2018, 2019 en 2020.

BIJLAGEN: 4

Bijgaande tabellen bevatten een overzicht van de belangrijkste bedragen die in de fiscale wetgeving voorkomen en die van toepassing zijn voor de aj. 2018, 2019 en 2020.

Die bedragen betreffen de vaststelling van de belastbare grondslag en de berekening van de PB.
De desbetreffende federale bepalingen zijn in bijlage 1 en de gewestelijke in bijlage 2 tot 4 opgenomen.
Die bepalingen zijn per onderwerp gerangschikt (bv. inkomsten van onroerende goederen, inkomsten van roerende goederen en kapitalen ...), waarbij in de regel telkens de volgende gegevens zijn vermeld:
- verwijzingen naar het WIB 92 (behoudens andersluidende bepaling);
- korte omschrijving van de beoogde bepaling;
- (niet-geïndexeerd) basisbedrag dat in de wettelijke of reglementaire bepaling vermeld is;
- bedrag dat werkelijk van toepassing is voor respectievelijke aj. 2018, 2019 en 2020.

Bron: FOD Financiën

      Tags

      • Personenbelasting
      • jaarlijkse indexatie