De Brusselse werkloosheidscijfers in stijging !

Eind januari telde Brussel 90.715 werkzoekenden ingeschreven bij Actiris. Dat is een stijging van 2.977 personen tegenover vorig jaar (+3,4%).

Deze stijging is te wijten aan de wijziging van de geldigheidsduur van hun inschrijving: de werkzoekenden die in deze categorie zijn ingeschreven, moeten zich niet langer om de 3 maanden opnieuw inschrijven, maar blijven automatisch ingeschreven tot het einde van hun recht op een leefloon, waardoor het totaal aantal werkzoekenden automatisch mee stijgt. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat dit geen invloed heeft op het aantal werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering, dat aantal is namelijk gedaald met -3,2% tegenover vorig jaar. Als de werkzoekenden die gebruik maken van het OCMW buiten beschouwing worden gelaten, zou Actiris een jaarlijkse daling van het aantal werkzoekenden van -1,2% hebben vastgesteld (in plaats van een stijging van 3,4%).


Belangrijke verduidelijking rond de stijging van het aantal ingeschreven werkzoekenden bij Actiris : Actiris stelt een stijging vast van het aantal ingeschreven werkzoekenden die het leefloon of het equivalent ervan ontvangen. Deze stijging is te wijten aan de wijziging van de geldigheidsduur van hun inschrijving: de werkzoekenden die in deze categorie zijn ingeschreven, moeten zich niet langer om de 3 maanden opnieuw inschrijven, maar blijven automatisch ingeschreven tot het einde van hun recht op een leefloon, waardoor het totaal aantal werkzoekenden automatisch mee stijgt. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat dit geen invloed heeft op het aantal werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering, dat aantal is namelijk gedaald met -3,2% tegenover vorig jaar. Als de werkzoekenden die gebruik maken van het OCMW buiten beschouwing worden gelaten, zou Actiris een jaarlijkse daling van het aantal werkzoekenden van -1,2% hebben vastgesteld (in plaats van een stijging van 3,4%).

De werkloosheidsgraad bedraagt 15,0%, een stijging van +0,5% tegenover januari 2023. Ter herinnering: de werkloosheidsgraad is het percentage van de beroepsbevolking dat werkzoekende is. De beroepsbevolking is de bevolking in de werkende leeftijd die werkt of werk zoekt. De inactieven, die niet worden meegenomen in de berekening van de werkloosheidsgraad, zijn mensen van 15 jaar of ouder die noch werken noch werkzoekenden zijn (onder andere studenten en gepensioneerden).

De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand januari 8.844 personen (6.617 herinschrijvingen en 2.227 nieuwe inschrijvingen) tegenover een uitstroom van 10.024 personen. Dit komt neer op een daling van het aantal werkzoekenden met 1.180 personen ( -1,3%) ten opzichte van een maand geleden. Van de 90.715 werkzoekenden zijn 48% vrouw en 52% man.

Meer cijfers

Op zoek naar gedetailleerde cijfers over werkzoekenden en vacatures in het Brussels Gewest? Die kan u raadplegen op viewstat.actiris.brussels.
​​
​U vindt hier elke 15e van de maand een gedetailleerd rapport over de werkgelegenheid in Brussel.
​​
​Meer weten over de verschillende categorieën werkzoekenden? Ontdek het hier.


Romain Adam

Porte-parole, Actiris

​​

Mots clés

Articles recommandés

De Brusselse werkloosheidscijfers

Opnieuw een positieve evolutie van de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2023

Brussel telt 89.045 werkzoekenden eind april 2024 (+2,5%)