De prijzen van de abonnementen van de NMBS vanaf 1 februari 2024

Op 1 februari 2024 verhoogt de NMBS de tarieven van haar vervoerbewijzen. Met het oog op deze tariefverhoging, hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad op 30 januari 2024 een unaniem advies uitgebracht.

Dit advies bevat drie delen.

In het eerste deel vestigen de Raden de aandacht op de gevolgen van de tariefindexering vanaf 1 februari 2024 voor de door de verschillende beleidsniveaus nagestreefde modal shift en de inkomsten van de NMBS.

Vervolgens wijzen ze op de financiële gevolgen die deze tariefindexering heeft voor werkgevers en werknemers.

Tot slot staan ze stil bij wat er vanaf 1 februari 2024 verandert voor wie de trein combineert met de fiets of de auto.
Bron : Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad, januari 2024

Mots clés

Articles recommandés

Inflatie in stijging : 4,9% in april ten opzichte van 3,8% in maart en 3,6% in februari.

April 2024 : 925 faillissementen worden door de ondernemingsrechtbanken geregistreerd.

Harmonisatie wetgeving inzake milieuschade !