Evolueren door te inspireren: dit is de Future-nieuwsbrief


Over een periode van 10 jaar tijd stelde het Forum zich tot doel, op zijn manier en niveau, bij te dragen tot de evolutie van ons beroep.

Een einde maken aan het (foutieve) clichébeeld van de saaie beroepsbeoefenaar en de beperkte invulling die eraan werd gekoppeld. De 21e eeuw is de eeuw van de verandering, niet in het minst voor ons beroep.

Want er is wel degelijk een toekomst weggelegd voor ons beroep!

Sinds enkele jaren kwam meer dan een kantoor of beroepsbeoefenaar uit zijn comfortzone, om stilaan de werkwijze te hertekenen, nieuwe technologieën te implementeren, maar ook de benaderwijze en adviserende functie te herzien. Deze aanpassing, volledig in het teken van uw eigen situatie, is de enige bestaande succesformule.

Heel wat initiatieven werden genomen en elk initiatief droeg bij tot de evolutie binnen onze sector. Wij zullen in een periodieke nieuwsbrief de verschillende getuigenissen, oplossingen, en ervaringen bundelen om als inspiratiebron te kunnen dienen.

Het Forum viert dit jaar zijn 10-jarig bestaan! Dit is, na de recente aankondiging van de dreamteam-nieuwsbrief, een tweede nieuwigheid om de editie van 2018 in te luiden. In deze gratis nieuwsbrief krijgt u inhoud aangereikt van experts!

Wij wensen u alvast veel leesplezier!

Met confraternele groeten,

   Tags

   • Forum for the future
   • Nieuwsbrieven
   • Toekomst