FASTER-richtlijn: waar hebben we het over en is het goed nieuws voor Belgische spaarders?

De FASTER-richtlijn (Facilitating Access to Safe and Efficient Tax Relief) is een nieuwe Europese wetgeving die tot doel heeft het proces van terugvordering van bronheffingen op inkomsten uit grensoverschrijdende beleggingen te vereenvoudigen en te versnellen. Deze richtlijn stelt beleggers in staat gemakkelijker te profiteren van bilaterale belastingverdragen die het bronheffingstarief verlagen op dividenden, rente en royalty’s die in een ander land worden ontvangen.


Waar dient het voor?

De FASTER-richtlijn heeft als hoofddoel het systeem voor terugvordering van bronheffingen efficiënter en minder kostbaar te maken. Momenteel moeten beleggers vaak lange en complexe procedures doorlopen om de door buitenlandse landen ingehouden belasting op hun beleggingen terug te krijgen. De richtlijn beoogt deze procedures binnen de Europese Unie te harmoniseren en te vereenvoudigen, waardoor de terugbetalingstermijnen worden verkort en de administratieve kosten voor beleggers worden verminderd.


Wat zijn de voordelen voor de spaarder?

Voor spaarders biedt de FASTER-richtlijn verschillende voordelen:

  1. Vermindering van administratieve kosten: Beleggers hoeven geen ingewikkelde en kostbare stappen meer te ondernemen om bronheffingen terug te vorderen.
  2. Versnelling van terugbetalingen: De termijnen voor de terugvordering van bronheffingen worden aanzienlijk verkort, waardoor beleggers sneller de verschuldigde bedragen terugkrijgen.
  3. Vereenvoudiging van procedures: De richtlijn harmoniseert de procedures binnen de EU, waardoor de stappen duidelijker en toegankelijker worden voor alle beleggers.
  4. Verbetering van de liquiditeit: Door sneller toegang te krijgen tot hun fondsen, kunnen beleggers deze bedragen sneller herbeleggen en zo hun portefeuille optimaliseren.


Vanaf wanneer en in welke landen wordt deze richtlijn van kracht?

De banken zullen voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden op deze nieuwe regels, aangezien de richtlijnen uiterlijk eind 2028 door de lidstaten moeten zijn omgezet en pas begin 2030 in werking zullen treden. Beleggers die in het buitenland investeren, zullen dus geduld moeten hebben. Bovendien laat de richtlijn veel ruimte aan de lidstaten voor de wijze van omzetting.


Illustratie met een voorbeeld voor een Belg die Franse of Duitse aandelen bezit en dividenden ontvangt:

Laten we het voorbeeld nemen van een Belgische belegger, Marc, die aandelen bezit van Franse en Duitse bedrijven die dividenden uitkeren.

Huidige situatie zonder de FASTER-richtlijn:

  • Frankrijk: De dividenden die Marc ontvangt van Franse bedrijven zijn onderworpen aan een bronheffing van 30%. Echter, volgens het belastingverdrag tussen Frankrijk en België kan dit tarief worden verlaagd tot 15%. Momenteel moet Marc een complexe administratieve procedure doorlopen die tot twee jaar kan duren om het verschil van 15% terug te krijgen.
  • Duitsland: De dividenden die Marc ontvangt van Duitse bedrijven zijn onderworpen aan een bronheffing van 26,375% (25% bronbelasting en 5,5% solidariteitstoeslag) . Om het overschot van 11,375% terug te krijgen, moet Marc een procedure volgen die tussen een en twee jaar kan duren.

Situatie met de FASTER-richtlijn:

  • Frankrijk: Dankzij de FASTER-richtlijn kan Marc automatisch profiteren van het verlaagde tarief van 15% zonder ingewikkelde stappen te hoeven ondernemen. De vereenvoudigde procedure zou een terugbetaling binnen enkele maanden mogelijk moeten maken in plaats van meerdere jaren.
  • Duitsland: Evenzo zal Marc voor de Duitse dividenden direct profiteren van het verlaagde tarief van 15%. De FASTER-richtlijn harmoniseert de procedures, waardoor een snelle en automatische terugvordering van te veel ingehouden bedragen mogelijk wordt, met een terugbetalingstermijn van enkele maanden.


Digitaal fiscaal verblijfsattest (CRFN)

De richtlijn voorziet in de toekenning van een digitaal fiscaal verblijfsattest (CRFN) aan elke belegger, binnen 14 dagen na de aanvraag. Dit certificaat geeft toegang tot twee procedures die de belasting op inkomsten uit beleggingen efficiënter moeten verlichten:

  • Bronbelastingverlichting: Hiermee kunnen beleggers direct profiteren van de verlaagde bronheffingstarieven op het moment van uitbetaling van de inkomsten.
  • Vereenvoudigde terugbetalingsprocedure: Dit vergemakkelijkt en versnelt het terugvorderingsproces van bronheffingen voor beleggers die niet konden profiteren van de verlaagde tarieven op het moment van betaling.


De FASTER-richtlijn vertegenwoordigt een significante vooruitgang voor Europese beleggers door het proces van terugvordering van bronheffingen te vereenvoudigen en te versnellen. Ze biedt concrete voordelen voor spaarders door de administratieve kosten te verlagen, de terugbetalingstermijnen te verkorten en de procedures te vereenvoudigen. Deze harmonisatie binnen de EU zal grensoverschrijdende beleggingen aantrekkelijker en efficiënter maken, met een implementatie die in alle lidstaten tegen eind 2028 voltooid moet zijn en een toepassing die begin 2030 van start gaat.


Mots clés