Fraude bestrijden bij grensoverschrijdende betalingen in de EU

Op 1 januari treden nieuwe transparantieregels in werking die de EU-lidstaten zullen helpen btw-fraude aan te pakken.

Met de nieuwe regels hebben belastingdiensten in de EU makkelijker toegang tot betaalinformatie. Zo kunnen zij btw-fraude sneller opsporen, vooral bij e-commerce, een sector die bijzonder kwetsbaar is voor niet-naleving en fraude. Hierdoor missen we belastinginkomsten die essentieel zijn voor openbare diensten.

Sommige onlineverkopers leveren goederen en diensten aan klanten in de EU terwijl ze zelf niet fysiek in de EU aanwezig zijn, nergens in de EU btw-aangifte doen of minder aangeven dan wat hun onlineverkoop eigenlijk waard is. Dit is onrechtmatig en lidstaten hebben meer middelen nodig om dit te gedrag op te sporen en te beëindigen.

Details

Er is in de nieuwe regels een belangrijke rol voor betalingsdienstaanbieders zoals banken, instellingen voor elektronisch geld, betalingsinstellingen en postgirodiensten, die samen meer dan 90% van de onlineaankopen in de EU faciliteren.

Vanaf 1 januari zullen deze betalingsdienstaanbieders toezicht moeten houden op de begunstigden van grensoverschrijdende betalingen. Vanaf 1 april moeten zij inlichtingen doorgeven aan overheidsdiensten van EU-lidstaten over degenen die meer dan 25 grensoverschrijdende betalingen per kwartaal ontvangen. Deze inlichtingen worden gecentraliseerd in een nieuwe Europese databank die door de Europese Commissie is ontwikkeld: het centrale elektronische systeem van betalingsinlichtingen (Cesop). De inlichtingen worden opgeslagen, geaggregeerd en vergeleken met andere gegevens.

Eurofisc

Lidstaten kunnen over alle inlichtingen in Cesop beschikken via Eurofisc: het in 2010 gelanceerde EU-netwerk van deskundigen op het gebied van de btw-fraudebestrijding. Zo kunnen ze gegevens gemakkelijker analyseren en online verkopers identificeren die btw-eisen niet naleven, ook als bedrijven niet in de EU gevestigd zijn.


Eurofisc-verbindingsambtenaren mogen ook maatregelen nemen op nationaal niveau. Te denken valt aan verzoeken om inlichtingen, audits of het schrappen van btw-nummers. Soortgelijke reeds bestaande bepalingen in sommige lidstaten en in andere landen hebben een tastbaar effect gehad op de bestrijding van fraude in de e-commercesector.

Meer informatie: https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation-1/central-electronic-system-payment-information-cesop_nl

Bron ; Europse Commissie, pers, december 2023


Mots clés

Articles recommandés

Steeds meer kmo-werkgevers schakelen jobstudenten in !

Frauduleuze tradingplatformen: hoe fraudeurs aan uw gegevens raken