Goede beheerspraktijken voor overheidsinvesteringen

Governance van overheidsinvesteringen is belangrijk omdat goede beheerspraktijken (in het Engels Public Investment Management) de doeltreffendheid en doelmatigheid van investeringen aanzienlijk kunnen vergroten.


De Studiecommissie presenteert goede praktijken voor de strategische planning, de beoordeling en selectie, de budgettering, de uitvoering en ex post evaluatie van overheidsinvesteringsprojecten.

Voor deze lijst van goede praktijken baseert de Studiecommissie zich op het werk van de Europese Commissie, het IMF, de OESO en de Wereldbank. Deze goede managementpraktijken worden aangevuld met een reeks praktijken ter ondersteuning van de door de EU voorgestelde doelstellingen van het overheidsbeleid op het gebied van milieuduurzaamheid, innovatie, strijd tegen collusie en sociale standaarden.

De Studiecommissie sluit het rapport af met een reeks aanbevelingen voor stakeholders van overheidsinvesteringen in België en zal dit rapport gebruiken als basis voor de organisatie van interinstitutionele dialogen over goede praktijken op het gebied van overheidsinvesteringen.

Meer weten

Naar het document

Naar het perscommuniqué

Mots clés