Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen – wijziging van het WVV

Op 27 april 2023 heeft de Kamer een wet aangenomen tot wijziging van onder meer het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”) met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen.

Deze wet is bedoeld ter omzetting van Richtlijn (EU) 2019/2121 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen.

Deze mededeling (zie in bijlage) heeft tot doel de aangebrachte wijzigingen te onderzoeken, in het bijzonder die welke een impact hebben op de aan de bedrijfsrevisoren toe vertrouwde opdrachten in het kader van grensoverschrijdende fusies, splitsingen en omzettingen.

Bron : IBR, juli 2023

Mots clés

Articles recommandés