Hervorming flexi-jobs: aandachtspunt!

Op 1 januari 2024 is de wetgeving inzake flexi-jobs grondig aangepast. Dit kon u lezen in een vorig artikel op onze website.

Wij geven u nog een belangrijk (recent) advies/standpunt van de RSZ mee in verband met één van de voorwaarden in kwartaal T (dit is het kwartaal waarin in de flexi-job uitgeoefend wordt):

De flexi-job werknemer mag niet voorafgaandelijk, noch bijkomend tewerkgesteld zijn onder een ander arbeidsovereenkomst of statutaire aanstelling bij de werkgever bij wie hij de flexi-job uitoefent. Concreet betekent dit dat:

  • Eerst een ander contract (dimona OTH, STU, EXT,…) en dan een flexi-job (dimona FLX) bij dezelfde werkgever niet toegelaten is.
  • Een ander contract (dimona OTH, STU, EXT,…) en bijkomend werken als flexi-job (dimona FLX) bij dezelfde werkgever niet toegelaten is.
  • Eerst een flexi-job (dimona FLX) en dan een ander contract (dimona OTH, STU, EXT,…) bij dezelfde werkgever wel toegelaten is.

Deze voorwaarde geldt ook voor gepensioneerden: vervang dus niet zomaar van de ene dag op de andere een gewoon contract voor een gepensioneerde in dat van een flexi omdat dit goedkoper is. Dit kan ten vroegste vanaf het volgende kwartaal (op voorwaarde dat ze uiteraard ook aan de andere voorwaarden voldoen).

U moet er ook zeer goed op letten dat in geval van een laattijdige Dimona FLX u deze niet verandert naar een Dimona OTH (= gewone werknemer)! Anders riskeert u dat een toekomstige FLX niet zou aanvaard worden binnen hetzelfde kwartaal.


Mots clés

Articles recommandés

Van de naar de code van de openbare weg ... : ins en outs ...

Belastingen hebben door de geschiedenis heen heel verschillende betekenissen gehad: wat kunnen we leren van het verleden?

Uitstel voor btw-plichtigen - zomervakantie 2024 : aangiften, opgaven en betalingen