Het aantal bedrijfswagens blijft groeien: +106% in 15 jaar

In het eerste kwartaal van 2022 telt het wagenpark 560.941 bedrijfswagens die ter beschikking van werknemers worden gesteld. Dit aantal is de afgelopen 15 jaar gestaag toegenomen en is in die periode meer dan verdubbeld.

13,6% van de werknemers heeft een bedrijfswagen, tegenover 7,6% in 2007. Ook het aandeel van deze wagens in het totale wagenpark is toegenomen van 4,7% in 2007 tot 8,2% in 2022.


In deze statistieken wordt enkel rekening gehouden met bedrijfswagens die aan werknemers ter beschikking worden gesteld en die voor privédoeleinden mogen worden gebruikt. Er wordt hierin geen rekening gehouden met bedrijfswagens van bedrijfsleiders, noch met dienstwagens die uitsluitend voor professionele doeleinden worden gebruikt.

Het volledige verslag is beschikbaar op de website van de Fod Mobiliteit enVervoer en in bijlage


Bron: Fod Mobilieit en Vervoer, 7 december 2022
Mots clés

Articles recommandés

Steeds meer kmo-werkgevers schakelen jobstudenten in !

Vorig jaar werd 1 op 20 werknemers in België ontslagen

Een op vier bedrijfswagens is elektrisch !