Duurzaamheid van kleine bedrijven testen

De Internationale Federatie van Accountants (IFAC) heeft vandaag een duurzaamheidschecklist voor kleine bedrijven (de checklist) uitgebracht om kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) te helpen de voordelen van het opnemen van duurzaamheid in hun strategie en bedrijfsvoering te maximaliseren.


Download

De checklist is een diagnostisch hulpmiddel dat is ontworpen om door elk bedrijf te worden afgestemd op zijn eigen unieke omstandigheden, inclusief de industriële sector, de levenscyclus en de geleverde producten en diensten. Het bevat een uitgebreide reeks initiatieven en acties waarmee rekening moet worden gehouden in termen van milieu-, sociale en governance-factoren (ESG). Niet alle acties in de checklist zullen relevant zijn voor elk MKB-bedrijf, maar de checklist is bedoeld om alle organisaties te helpen kleine stappen te zetten op wat een lange maar zeer bevredigende reis zou kunnen zijn.

Zoals uiteengezet in eerder IFAC thought leadership, waaronder Sustainability Information for Small Businesses: The Opportunity for Practitioners , zijn kleine en middelgrote praktijken (SMP's) ideaal geplaatst om het MKB op deze reis te helpen vanwege hun diepgaande zakelijke kennis en expertise. Als vertrouwde adviseurs kunnen zij de risico’s en kansen onderkennen en het MKB adviseren hoe zij daar het beste op kunnen reageren.

Monica Foerster, voorzitter van de IFAC SMP Advisory Group, zei:

“MKB-bedrijven zijn van cruciaal belang voor de wereldeconomie vanwege hun cruciale bijdragen aan het bbp en de werkgelegenheid. Ze moeten dus actief deelnemen aan het gesprek over duurzaamheidsvraagstukken. Bovendien zullen de verwachtingen van het MKB om over duurzaamheidsinformatie te rapporteren, vaak als gevolg van verzoeken van partners in de toeleveringsketen of financieringsverstrekkers, waarschijnlijk toenemen, wat zal resulteren in nieuwe uitdagingen voor deze bedrijven. SMP’s zijn ideaal geplaatst om het mkb te helpen duurzaamheidsgerelateerde risico’s aan te pakken, kansen te helpen ontsluiten, de veerkracht te vergroten en de weg te belichten om toekomstbestendig te worden.”

De checklist is ontwikkeld onder de paraplu van IFAC's werk op het gebied van praktijktransformatie , waarin wordt benadrukt dat SMP's zich moeten aanpassen om relevant te blijven en een snel veranderende wereld te kunnen dienen. SMP's worden ook sterk aangemoedigd om de checklist te gebruiken om hun eigen reis te beginnen en hun strategie, beleid en procedures op het gebied van duurzaamheid te overwegen. Dit is ook van cruciaal belang voor het aantrekken en behouden van de volgende generatie talent.

De Small Business Sustainability Checklist is gelanceerd samen met een uitgebreide reeks externe bronnen om praktijkmensen te helpen hun vaardigheden op dit opkomende gebied te vergroten en kennis op te bouwen. IFAC heeft een speciale webpagina opgesteld met materiaal over duurzaamheidsrapportage, advies, zekerheid en onderwijs en training. Professionele accountantsorganisaties worden aangemoedigd om de checklist met hun leden te delen en de reeks aanvullende beschikbare bronnen onder de aandacht te brengen.

IFAC erkent en waardeert de feedback van IFAC's Small and Medium Practices Advisory Group en vertegenwoordigers van het Forum of Firms bij de ontwikkeling van de checklist.

Over IFAC

IFAC is de mondiale organisatie voor het accountantsberoep die zich inzet voor het dienen van het publieke belang door het beroep te versterken en bij te dragen aan de ontwikkeling van sterke internationale economieën. IFAC bestaat uit 180 leden en medewerkers in meer dan 135 rechtsgebieden, die miljoenen professionele accountants vertegenwoordigen in de openbare praktijk, het onderwijs, de overheidssector, de industrie en de handel.

Mots clés

Articles recommandés

Diverse financiële bepalingen (FSMA, NBB en Federaal Schuldagentschap)

Wijzigingen aan de gedragscode tussen banken en KMO's