In maart blijft de inflatie nagenoeg stabiel : ze gaat van 3,20% naar 3,18%.

Consumptieprijsindex

De inflatie bedraagt 3,18% in maart, tegenover 3,20% in februari en 1,75% in januari. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 3,09%, tegenover 3,22% in februari en 1,71% in januari. De inflatie zonder energieproducten daalt tot 3,86% tegenover 5,04% in februari en 5,01% in januari. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedroeg 3,85% in maart, tegenover 4,25% in februari en 4,70% in januari.

De belangrijkste prijsstijgingen in maart betroffen fruit, aardgas, onderhoud en reparatie van voertuigen, chocolade en snoepgoed, kleding, buitenlandse reizen en vakantiedorpen. Alcoholische dranken en groenten hadden daarentegen een verlagend effect op de index.


De inflatie bedraagt 3,18% in maart, tegenover 3,20% in februari en 1,75% in januari. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 3,09%, tegenover 3,22% in februari en 1,71% in januari. De inflatie zonder energieproducten daalt tot 3,86% tegenover 5,04% in februari en 5,01% in januari. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedroeg 3,85% in maart, tegenover 4,25% in februari en 4,70% in januari.


Toelichting over de inflatie

Wat energie betreft, zien we sinds maart 2023 een negatieve inflatie, die deze maand -1,61% bedraagt ten opzichte van -5,34% vorige maand en -22,30% in januari. Voor elektriciteit bedraagt de inflatie momenteel -14,9% tegenover -12,2% vorige maand. Voor aardgas evolueert de inflatie van -3,6% vorige maand naar 29,0% deze maand. In vergelijking met de voorgaande maand zijn de aardgasprijzen met 10,3% gestegen en de elektriciteitsprijzen zijn met 0,4% gedaald. De stijgingen van de laatste maanden zijn het gevolg van de geleidelijke eliminatie van de impact van het vaste basistarief voor elektriciteit en aardgas. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 4,0% gedaald in één jaar tijd. De motorbrandstoffen werden 2,2% duurder dan in maart vorig jaar en zijn deze maand 0,7% gestegen ten opzichte van vorige maand.

De inflatie voor de diensten steeg van 4,92% naar 5,04%. De inflatie voor huur daalt van 5,72% naar 5,62%. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) bedraagt deze maand 3,21% tegenover 4,65% vorige maand. Deze inflatie is sinds begin 2022 fors gestegen om met 17,02% in maart 2023 een piek te bereiken. Sindsdien daalde de inflatie geleidelijk tot het niveau van 3,21% in maart 2024.

De terugval van de totale inflatie, sinds die met 12,27% zijn hoogtepunt bereikte in september 2022, kan toegeschreven worden aan de daling van de energieprijzen. De inflatie van energie gaat van -5,34% in februari tot -1,61% in maart en draagt -0,29 procentpunt bij aan de totale inflatie. Voeding, met een inflatie van 3,21%, levert een bijdrage van 0,67 procentpunt.


De prijs voor aardgas steeg in maart met 10,3% ten opzichte van de voorgaande maand. De prijs van elektriciteit is deze maand gemiddeld met 0,4% gedaald. Zoals hierboven vermeld, gaat het niet over een stijging van de zuivere energiekost, maar is het een gevolg van het verder uitdoven van de 12 maand durende impact van de basispaketten in het indexcijfer.


Enkele producten en diensten die ten opzichte van maart vorig jaar sterk in prijs zijn gestegen, zijn:

Stijgend:
Inflatie
Verse zeevruchten
44,5%
Olijfolie
31,3%
Aardgas
29,0%
Andere tabakswaren (roltabak)
22,6%
Alcoholvrije bieren
19,7%
Aardappelen
16,0%
Lichte bieren
15,7%
Kranten
14,7%

Enkele producten en diensten die ten opzichte van maart vorig jaar sterk in prijs zijn gedaald, zijn:

Dalend:
Inflatie
Elektriciteit
-14,9%
Thee
-13,4%
Volle melk
-12,2%
Magere en halfvolle melk
-9,7%
Mobiele telefoondiensten
-8,8%
Cacao en chocolade in poedervorm
-8,4%
Smartphones
-8,3%
Computers (laptops)
-8,1%

De hoofdgroep die in maart de grootste positieve impact[i] had op de inflatie is “hotels, cafés en restaurants” met 0,18 procentpunt. De groep “Huisvesting, water en energie” had de grootste negatieve impact met -0,43 procentpunt.


De hoofdgroep met de grootste bijdrage[ii] tot de inflatie is “voeding en niet-alcoholische dranken” met 0,60 procentpunt. De groep “onderwijs” leverde de kleinste bijdrage tot de inflatie met 0,06 procentpunt.


De eerste inflatieraming volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP flash estimate) voor België 3,8% in maart 2024.

Toelichting over de indexniveaus


De consumptieprijsindex is in maart 2024 met 0,72 punt of 0,55% gestegen tot 131,73 punten, tegenover 131,01 punten in februari 2024 (2013=100). De gezondheidsindex stijgt in maart met 0,80 punt en bedraagt 131,75 punten tegenover 130,95 punten in februari. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in maart 127,99 punten. De volgende spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is vastgelegd op 128,11 punten.

De belangrijkste prijsstijgingen in maart betroffen fruit, aardgas, onderhoud en reparatie van voertuigen, chocolade en snoepgoed, kleding, buitenlandse reizen en vakantiedorpen. Alcoholische dranken en groenten hadden daarentegen een verlagend effect op de index.

De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend:
Invloed:
Dalend:
Invloed:
Fruit
+0,170 punt
Alcoholische dranken
-0,075 punt
Aardgas
+0,165 punt
Groenten
-0,055 punt
Onderhoud en reparatie van voertuigen
+0,070 punt


Chocolade en snoepgoed
+0,065 punt


Kleding
+0,060 punt


Buitenlandse reizen
+0,055 punt


Vakantiedorpen
+0,055 punt


De prijs van fruit is 8,8% gestegen. De prijs voor aardgas steeg deze maand met 10,3%. Onderhoud en reparatie van voertuigen kostte deze maand gemiddeld 1,5% meer. Chocolade en snoepgoed werden gemiddeld 4,3% duurder. De prijs van kleding steeg met 1,1% ten opzichte van de vorige maand. Buitenlandse reizen stegen gemiddeld met 1,9%. Vakantiedorpen werden 5,5% duurder dan vorige maand.

De prijs van alcoholische dranken is deze maand gemiddeld met 3,1% gedaald. werden 1,9% goedkoper dan vorige maand.

2013 = 100
December
Januari
Februari
Maart
Consumptieprijsindex
129,45
130,08
131,01
131,73
Inflatie
1,35%
1,75%
3,20%
3,18%
Gezondheidsindex
129,53
130,19
130,95
131,75
Afgevlakte gezondheidsindex*
125,91
126,56
127,21
127,99
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)

[i] De impact op de inflatie toont de wijziging van de inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact houdt niet alleen rekening met het gewicht van de productgroep, maar ook met het feit of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

[ii] De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.​​

Mots clés

Articles recommandés

Reflectie en handelwijzen voor de inkorting van de werkweek

Milieubelasting is niet alleen een geldlade !

De inflatie stijgt tot 3,37% in april 2024 !!!