Nieuw e-book ontrafelt maritieme beveiliging

Op 13 mei heeft DG Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer een e-book gelanceerd dat het complexe onderwerp maritieme beveiliging ontrafelt. Dit e-book, getiteld Maritieme beveiliging - Samenwerken aan een sterke en veilige maritieme sector, biedt voor het eerst een duidelijk overzicht van de verschillende spelers en hun rollen binnen deze cruciale schakel van de scheepvaart.

Belgische belangen, belangrijke bedreigingen

Ons land heeft met Antwerpen, Brussel, Oostende, Gent, Luik en Zeebrugge absolute tophavens. Ze zorgen voor welvaart. De Belgische havens dragen bijvoorbeeld elk jaar meer dan €30 miljard bij aan het bbp en stellen 254.611 mensen voltijds te werk. Maar met deze voordelen komt ook een schaduwzijde. Criminelen proberen de scheepvaart te misbruiken voor spionage, sabotage, smokkel en mensenhandel. Piraten en terroristen bedreigen de veiligheid van werknemers in de maritieme sector. Daarom is maritieme beveiliging voor DG Scheepvaart een topprioriteit.

Een diepgaand inzicht in maritieme beveiliging

24/7 werkt DG Scheepvaart samen met haar partners om Belgische havens, de Noordzee en schepen onder Belgische vlag wereldwijd te beveiligen. Maar wie doet wat? En hoe? Dit e-book geeft de lezer een uniek inzicht in hoe België haar maritieme belangen verdedigt.

Betrouwbare informatie, gratis beschikbaar

Dit e-book werd geschreven met de medewerking van dé Belgische experten maritieme beveiliging en zal regelmatig bijgewerkt worden bij veranderingen in de wetgeving. Zo blijft het steeds een referentiepunt. Het e-book is gratis te downloaden op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Peter Claeyssens, Directeur-Generaal Scheepvaart bij de FOD Mobiliteit en Vervoer: “We zien vaak spectaculaire drugsvangsten en berichten over Russische spionageschepen op televisie, maar slechts weinigen weten wat daarachter schuilgaat. Met dit e-book willen we een unieke blik achter de schermen geven van het werk dat DG Scheepvaart elke dag samen met haar partners verricht.”

Lees het e-book nu!

Mots clés

Articles recommandés