Nieuwe regels om EU-crowdfunding makkelijker te maken

Op 5 oktober keurde het Europees Parlement nieuwe regels goed die het voor crowdfunding platformen gemakkelijker maken om diensten aan te bieden op de EU-interne markt. De nieuwe regels geven startups, vernieuwers en kleine bedrijven meer toegang tot potentiële investeerders, en bieden investeerders een grotere keuze aan projecten en een betere bescherming.

Waarom is de regelgeving rond EU-crowdfunding nodig?

Bestaande nationale crowdfunding regels zijn niet uniform, wat voor juridische onzekerheid zorgt en investeringen in projecten in een ander land en internationale crowdfunding diensten ontmoedigt.

Bestaande regels beperken de mogelijkheden van bedrijven die voordeel zouden kunnen halen uit investeringen van vele mensen - vooral wanneer ze in kleinere markten actief zijn. Volgens een rapport van de Commissie uit 2015, waren er in 2013 en 2014 in alle (28) lidstaten actieve crowdfunding projecten (in Nederland via 58 platformen). Van de 206 908 projecten die €2,3 miljard ingezameld hadden, waren er in 2013 slechts 8,5% en in 2014 7,3% grensoverschrijdende projecten.

Eén van de grootste risico’s van crowdfunding is ook dat beslissingen van investeerders vaak niet gebaseerd zijn op data, maar beïnvloed kunnen worden door emoties. Kleine bedrijven die failliet gaan of vertragingen bij de levering van diensten zijn onder andere de meest voorkomende problemen die investeerders niet kunnen voorspellen.

Nieuwe verordening - bijhorende richtlijn

 • Uniforme regelgeving wordt geïntroduceerd voor crowdfundingdiensten in de EU, tot een maximum van 5.000.000 euro;
 • Strikte regels om investeerders te beschermen tegen financiële verliezen;
 • Lidstaten zijn verantwoordelijk voor het autoriseren van en toezicht houden op aanbieders van crowdfunding.

Crowdfunding platformen die in meer dan één EU-land actief zijn, zullen nog maar één set basisregels moeten volgen - de nieuwe verordening - in plaats van verschillende regels in elk land.

De bijhorende richtlijn wil de toegang tot financiering uitbreiden voor kleine bedrijven. De regels zullen geldig zijn voor Europese crowdfunding diensten die tot €5 miljoen per project per jaar inzamelen. De nieuwe regels eisen dat crowdfunding dienstverleners hun klanten heldere informatie moeten geven over de mogelijke financiële risico’s van elk project. Investeerders moeten per project essentiële informatie krijgen over de investering in het project, voorbereid door de projecteigenaar of het platform.

Volgende stappen

De nieuwe regels voor Europese crowdfunding diensten (Europese Commissie: Introductie tot crowdfunding) zullen pas geldig worden één jaar na de publicatie in het Publicatieblad van de EU.

Bronnen : Europees Parlement, "Nieuwe regels om EU-crowdfunding makkelijker te maken" en "Persbericht: Definitieve stemming over EU-regels voor crowdfunding diensten"

   Tags

   • Crowdfunding
   • Europa
   • Harmonisatie
   • Reglement
   • regels
   • richtlijn