“Oorzaken en gevolgen van de inflatie” - Verslag Werkgelegenheid en Concurrentievermogen 2023

Op 30 oktober 2023 publiceert de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) zijn Verslag Werkgelegenheid-Concurrentievermogen 2023 “Oorzaken en gevolgen van de algemene mondiale inflatie”, dat wordt uitgebracht krachtens de in 2017 herziene wet tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen.


Dit jaar presenteert dat verslag de gezamenlijke analyse van de sociale partners die zitting hebben in de CRB met betrekking tot de oorzaken en de gevolgen van de mondiale inflatie. Deze analyse helpt om inzicht te krijgen in wat we op dit moment doormaken en om lessen te trekken in het vooruitzicht van de transitie naar een koolstofarme economie.

Na de huidige inflatoire periode zijn er immers nog andere inflatieperiodes te verwachten als gevolg van de energietransitie. Daarom wenste de CRB in zijn verslag te analyseren hoe de lonen, de energiemarkt, het begrotingsbeleid en de goederen- en dienstenmarkten reageerden op de inflatieschok en wat de economische en sociale gevolgen waren voor de huishoudens, de ondernemingen en de staat, om hieruit lessen te trekken voor toekomstige schokken.

Mots clés

Articles recommandés

Nieuw KB over ergonomie op het werk en de preventie van MSA

Meer dan 500 indicatoren over beroepsrisico’s en arbeidsomstandigheden in België

Brussel telt 89.045 werkzoekenden eind april 2024 (+2,5%)