Nieuwe “genderwet” tegen discriminatie: wat verandert er? Actiris overloopt de voornaamste wijzigingen ...

Op 19 januari 2023 werd een nieuwe wet van kracht om discriminatie bij aanwerving, op de werkplek en bij contact met klanten te bestrijden. Het betreft vooral nieuwe criteria en een ruimere bescherming.

De wet van 15 november 2022, die van kracht is sinds 19 januari 2023, breidt de bescherming tegen discriminatie op grond van geslacht uit.

Actiris overloopt de voornaamste wijzigingen die deze wet met zich meebrengt en die zowel voor werkzoekenden als voor werkgevers en werknemers belangrijk zijn.

Gelijkgestelde criteria worden volwaardige beschermingscriteria

De discriminatiegrond “geslacht” en de daarmee gelijkgestelde criteria zijn vervangen door 11 volwaardige beschermingscriteria: geslacht, zwangerschap, medisch begeleide voortplanting, bevalling, borstvoeding geven, moederschap, gezinsverantwoordelijkheden, genderidentiteit, genderexpressie, sekse-kenmerken en geslachtsverandering.

Opvallend is ook dat de criteria vaderschap, medemoederschap en adoptie zijn vervangen door een nieuwe discriminatiegrond, met een grotere reikwijdte: “gezinsverantwoordelijkheden”.

Overkoepelend criterium “gezinsverantwoordelijkheden”

Dit nieuwe criterium vervangt niet alleen de drie die we hierboven vermelden, maar heeft ook een grotere reikwijdte. Het geldt immers voor elke “situatie die zich voordoet wanneer personen verantwoordelijk zijn voor kinderen ten laste of die bij hen gedomicilieerd zijn, of familieleden hebben die enige vorm van sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging nodig hebben”. Een werkgever mag een werknemer dus niet benadelen om een van deze redenen.

Nieuwe vormen van bescherming: recht op voordelen tijdens afwezigheid

De nieuwe wet verleent ook een sterkere bescherming aan werknemers die moederschapsrust, geboorteverlof, adoptieverlof of een ander verlof in het kader van gezinsverantwoordelijkheden opnemen.

Zo hebben werknemers na zo’n verlof recht op:

  • terugkeer naar dezelfde functie of, als dat niet mogelijk is, een gelijkwaardige of vergelijkbare functie, in overeenstemming met de arbeidsovereenkomst of arbeidsrelatie;
  • elke verbetering van de arbeidsvoorwaarden waarop ze tijdens hun verlof recht zouden gehad hebben;
  • alle tijdens de verlofperiode verworven of toekomstige rechten.

Als deze rechten worden geschonden, kan een werknemer schadevergoeding eisen wegens discriminatie. De nieuwe wet voorziet ook in de mogelijkheid om schadevergoeding wegens discriminatie te cumuleren met een beschermingsvergoeding na beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen kan in eigen naam optreden

Bij een overtreding van de genderwet kon het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen vroeger alleen in naam van het slachtoffer en met haar of zijn toestemming optreden. De nieuwe wet verleent het Instituut het recht om in eigen naam op te treden. Maar wanneer het Instituut voor rekening van het slachtoffer optreedt, is toestemming natuurlijk nog altijd nodig.

Ben je als werkzoekende het slachtoffer van discriminatie?

Als je meent dat je bij het zoeken naar werk gediscrimineerd bent, dan zoeken we samen met jou naar een oplossing. Aarzel niet om ons (gratis) te bellen op 0800 350 89 of even langs te lopen in de Astrotoren, (Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel, 6e verdieping), van maandag tot vrijdag van 9.30 u tot 12 u of via het online formulier.

Wil je als werkgever meer weten over diversiteit?
Wil je meer informatie over de nieuwe “genderwet” of wil je de diversiteit in je bedrijf, handelszaak of organisatie bevorderen?

Contacteer ons op 02/505.77.05 of via ons contactformulier

Mots clés

Articles recommandés

Partena Professional en Paybix bundelen krachten om internationale tewerkstelling te vergemakkelijken

Vijf hervormingsprioriteiten voor deze legislatuur