Overbruggingsrecht : verlenging van het heropstart - verdubbeling van de bedragen !

Vrijdag 23 oktober 2020 heeft de ministerraad twee ontwerpen van de minister van Middenstand en KMO's, David Clarinval, goedgekeurd. Zij zullen de ondernemers in de sectoren die door de recente besluiten van het Overlegcomité worden getroffen, beter helpen om de economische gevolgen van deze beslissingen op te vangen. Beide werden genomen dankzij de speciale crisisenveloppe van 500 miljoen euro die de federale regering vorig weekend heeft vrijgemaakt.


Verlenging van het heropstart - overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Concreet gaat het om een verlenging van de crisismaatregel heropstart - overbruggingsrecht die dankzij de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 werd geïmplementeerd.

Normaal gezien zou het heropstart - overbruggingsrecht aflopen op 31 oktober 2020, maar door de evolutie van de huidige situatie en de moeilijkheden waarmee de zelfstandigen momenteel worden geconfronteerd, wordt het tot en met 31 december 2020 verlengd.

Het ontwerp wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Daarna zal het ter ondertekening worden voorgelegd aan de Koning.


Verdubbeling van het crisis-overbruggingsrecht voor de sectoren die moeten sluiten

Het voorontwerp bevestigt het crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen en voert de mogelijkheid in om een dubbele uitkering van 2.583,38 euro (alleenstaande zelfstandige) of 3.228,20 euro (zelfstandige met gezinslast) toe te kennen.

De maatregel is bedoeld voor alle zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die actief zijn in sectoren die hun zelfstandige activiteit volledig of gedeeltelijk hebben moeten stopzetten wegens de COVID-maatregelen die via ministerieel besluit werden genomen. Maar ook de zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die actief zijn in sectoren die afhankelijk zijn van de hierboven genoemde sectoren en die hun zelfstandige activiteit volledig moeten onderbreken, komen in aanmerking voor het dubbele crisis-overbruggingsrecht. De zelfstandigen uit de laatste categorie die hun zelfstandige activiteit slechts gedeeltelijk onderbreken, komen in aanmerking voor het heropstart-overbruggingsrecht, maar niet voor het crisis-overbruggingsrecht.

De dubbele uitkering is van toepassing in oktober en november 2020, maar kan tot december worden verlengd via een koninklijk besluit.


Bron : Minister Raad van 23 oktober 2020 - persbericht van 25 oktober 2020 - David Clarinval breidt de mechanismen voor het overbrugginsrecht uit en versterkt ze om getroffen werknemers beter te beschermen.

Meer informatie?

Jonas Clottemans, Woordvoerder van minister Clarinval
jonas.clottemans@clarinval.belgium.be
 0474/406.335
 • Voorontwerp van wet tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van Covid-19 ten gunste van zelfstandigen
 • Ontwerp van koninklijk besluit van tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen

  Tags

  • Minister Clarinval
  • Overbruggingsrecht
  • Verlenging
  • verdubbeling