Studie VBO-Graydon over de solvabiliteit van de ondernemingen

De ondernemingswereld werd hard getroffen door de COVID-19-crisis zoals blijkt uit nieuwe berekeningen van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en bedrijfsinformatiespecialist Graydon, die aantonen dat meer dan 43% van de ondernemingen ernstige financiële problemen zou ondervinden zonder de regeringsmaatregelen die sinds het begin van de crisis werden getroffen. Dankzij de steunmaatregelen van de federale overheid en de regionale overheden is dit percentage gedaald tot 25%.

Maatregelen zoals de versoepeling van de procedure voor tijdelijke werkloosheid, de staatswaarborg voor ondernemingskredieten en de gewestelijke steunpremies hebben hun doel bereikt. Toch hangt het coronavirus nog steeds als een donkere wolk boven onze economie. Enkel een doordacht herstelbeleid, gedragen door een volwaardige meerderheidsregering, kan helpen de schade te beperken en een solvabiliteitscrisis te voorkomen.

Eric van den Broele, Senior Manager Research & Development Graydon Belgium:

“Ondanks de crisis hebben tal van ondernemingen aanzienlijke reserves. Het is daarom aangewezen stelsels voor vrijwillige solidariteit in te richten waarmee die ondernemingen gestimuleerd worden om ondernemingen te helpen die door de huidige situatie in slechte papieren zitten. De regering zou hiervoor fiscale maatregelen kunnen uitwerken en zo een multiplicatoreffect kunnen creëren.”

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO:

“De studie toont aan dat de crisis nog helemaal niet voorbij is. 16% van de bedrijven die voor de crisis gezond waren, dreigen in moeilijkheden te komen. Dat kunnen we niet zomaar naast ons neerleggen. De beleidsmakers moeten samen met de betrokken werkgeversfederaties nagaan welke bijkomende maatregelen genomen moeten worden om de solvabiliteit van de ondernemingen te versterken. We vragen de preformateurs dan ook om dringend een economisch herstelplan op tafel te leggen en hiervoor in het regeerakkoord de nodige aanzetten te geven.”


> Download de studie VBO-Graydon “1 op 6 gezonde bedrijven in financiële moeilijkheden door coronacrisis, zelfs na maatregelen”

Bron: VBO, Publicatie, 9 september 2020

   Tags

   • VBO
   • coronacrisis
   • graydon
   • solvabiliteit