Verlenging van de geldigheidstermijn voor dienstencheques in Brussel en in Vlaanderen

De sector van de dienstencheques is een van de economische sectoren die zwaar getroffen worden door de coronacrisis. Bijgevolg bezitten de gebruikers niet-gebruikte dienstencheques die zouden kunnen vervallen.
Sinds 2014 werd de bevoegdheid voor dienstencheques toegewezen aan de drie Gewesten. De geldigheidsduur van de dienstencheques. Dit hangt concreet af van de regio waar u woont.
Gelet op de huidige omstandigheden ten gevolge van de recente COVID-19 uitbraak, hebben twee regio’s echter beslist om de geldigheid van de dienstencheques te verlengen om de gebruikers de kans te geven hun aangekochte cheques te gebruiken.
Op welke manieren ? Hieronder de nodige verklaringen...Vlaamse Gewest

Alle praktische informatie over dienstencheques


Gelet op de huidige omstandigheden ten gevolge van de recente COVID-19 uitbraak, heeft de Vlaamse Overheid beslist de geldigheidstermijn van de dienstencheques die in maart en april vervallen, met 3 maanden te verlengen.


Dit betekent dus dat deze dienstencheques een geldigheidstermijn van 15 maanden krijgen.

  • Voor de papieren dienstencheques, dient u geen rekening te houden met de geldigheidsdatum die op de cheque vermeld staat.
  • Voor de elektronische dienstencheques, wordt de geldigheidsdatum automatisch aangepast in uw elektronische portefeuille.


Bron : verlenging van de geldigheidstermijn voor dienstencheques, 31 maart 2020


Brussels Hoofdstedelijke Gewest

Alle praktische informatie over dienstencheques.


Het Brussels Gewest telt bijna 110.000 gebruikers van dienstencheques. In 2019 werden 16.604.324 dienstencheques aangekocht en werden er 16.474.625 gebruikt. De geldigheidstermijn van de niet-gebruikte dienstencheques die op 31 maart geldig zijn en van de dienstencheques die in april en mei worden uitgegeven, wordt met 3 maanden verlengd.

  • De niet-gebruikte dienstencheques die nog geldig zijn tot en met 31 maart:
    • Voor de papieren dienstencheques dient u dus geen rekening te houden met de geldigheidsdatum die op de cheque vermeld staat.
    • Voor de elektronische dienstencheques zal de geldigheid automatisch aangepast worden in uw elektronische portefeuille.
  • De dienstencheques die tussen 1 april en 31 mei uitgegeven zullen worden.

Deze dienstencheques krijgen dus een geldigheidstermijn van 9 maanden.

De dienstencheques die in juni uitgegeven zullen worden, krijgen een geldigheidstermijn van 8 maanden.
De dienstencheques die in juli uitgegeven zullen worden, krijgen een geldigheidstermijn van 7 maanden.


Bron: verlenging van de geldigheidstermijn voor dienstencheques, 31 maart 2020 en Minister Clerfayt, Covid-19: Brusselse dienstencheques 3 maanden langer geldig, 30 maart 2020.


Wallonië

Alle praktische informatie over dienstencheques


De dienstencheques krijgen een geldigheidstermijn van 8 maanden. Tot nu toe (2 april 2020 ) bestaat er momenteel geen verlenging.

Het is steeds mogelijk kosteloos de verlenging of terugbetaling van nog geldige dienstencheques aan te vragen.

Mots clés