Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen : stand van zaken m.b.t. het gebruik van dat bonussensysteem.


Ter uitvoering van het Interprofessioneel akkoord 2007-2008 en van het gemeenschappelijke advies van de CRB en de NAR van 20 december 2007 volgt de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven het systeem van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen op.

Dat systeem voorziet in de mogelijkheid om aan een bepaald verloningsbedrag als voorwaarde de verwezenlijking van (een) vooraf bepaalde collectieve doelstelling(en) te verbinden. Die “bonus” wordt dan vrijgesteld van de personenbelasting, op voorwaarde dat het voordeel niet meer bedraagt dan een bepaald bedrag (in 2024: 3.496 euro netto per werknemer).


  1. Inleiding: Bonusplannen / niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen
  2. Welk model moet ik gebruiken?
  3. Wat moet ik invullen in het model?
  4. Wat moet ik doen nadat ik het model van toetredingsakte heb ingevuld?
  5. Wat moet ik doen met het opmerkingenregister?
  6. Elektronische opmaak en neerlegging van een toetredingsakte
  7. Elektronische opmaak en neerlegging van een cao
  8. Wat gebeurt er nadat ik de toetredingsakte heb neergelegd?
  9. Wat gebeurt er nadat ik de cao heb neergelegd?
  10. Autonome overheidsbedrijven

Dit verslag geeft een stand van zaken m.b.t. het gebruik van dat bonussensysteem. Het bevat onder andere het aandeel van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen in de loonmassa.

Management & OrganisatieF.F.F.Werkbonus : recente wijzigingen !

Mots clés

Articles recommandés

Bijna één op de twee ondernemingen misloopt de voordelen van loonoptimalisatie !!!

Pensioenhervorming is gestemd: knelpunten en wervante sites

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen: bedragen 2024