Vooruitblik 2024: 36% van de Belgische kmo’s denkt aan aanwerven in eerste kwartaal

Kmo’s in Oost-Vlaanderen hebben grootste aanwervingsintenties. Op basis van de meest recente kmo-bevraging van SD Worx in december 2023 van 711 kmo-bedrijfsleiders, zal meer dan één op drie kmo’s personeel aanwerven. De meerderheid werft aan als uitbreiding en minder ter vervanging. Dat is positief nieuws want de ontslagintenties blijven stabiel op 12%, wat beter is dan in december vorig jaar. Toch zijn er regionale verschillen: Oost-Vlaanderen telt het meest kmo’s met aanwervingsplannen in het eerste kwartaal, nl. 43%. In Limburg en Oost-Vlaanderen zijn de ontslagplannen het grootst met resp. 15% en 14% van de kmo’s.

Goede voornemens voor 2024 bij onze kmo’s


Het ziet ernaar uit dat we het jaar 2024 met positieve vooruitzichten starten: de tewerkstellingsintenties van onze kmo’s fluctueren minder en hernemen zoals vóór corona; zowel bij kmo’s met arbeiders als bij kmo’s met bedienden.

--Annelies Rottiers, kmo-adviseur, SD Worx

Annelies Rottiers, kmo-adviseur van SD Worx: Met aanwervingsintenties rond de 36% zitten we op een gelijkaardig niveau als eind vorig jaar (34%) maar het verschil zit ook in de ontslagintenties: die zijn nu lager (gemiddeld 12%)[1]. Qua loonkosten kijken we aan tegen een lagere automatische loonindexering in januari, t.o.v. van vorig jaar. Dat zal ook meespelen, net als een goed gevuld orderboekje: één op drie kmo’s (30%) verwacht een toename terwijl 16% een afname verwacht.

Ook positief: 72% van alle kmo’s die aangeven komend kwartaal aan te werven, geven aan dat ze dit doen als uitbreiding. Vorig kwartaal was dit nog maar 63%.

Regionale verschillen, ook qua ontslag

De kmo’s in Oost-Vlaanderen liggen op kop qua goede voornemens voor 2024: bijna de helft (43%) zal in het eerste kwartaal personeel aanwerven. SD Worx merkt in de meeste regio’s een verbetering t.o.v. vorig kwartaal, behalve voor de kmo’s in West-Vlaanderen (van 40% naar 32%[2], en Vlaams Brabant (van 43% naar 34%). Kmo’s in Limburg tekenen de grootste verbetering op t.o.v. vorig kwartaal; het aandeel stijgt van 20% of één op vijf kmo’s naar één op drie kmo’s (32%) met aanwervingsplannen.
Gemiddeld verwacht één op drie kmo’s (30%) een toename van het werkvolume t.o.v. 16% die een afname verwacht. Qua verwacht werkvolume zijn de kmo’s in Oost-Vlaanderen, Limburg en Antwerpen het meest optimistisch en de kmo’s in West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant het meest pessimistisch.Ontslagintenties stabiel op 12%

Gemiddeld voorziet 12% van de Belgische kmo’s personeel te ontslaan in het eerste kwartaal. Meer dan een kwart (27%) van de kmo’s die plannen personeel te ontslaan, zijn van plan om dit personeelslid ook te vervangen. Dat cijfer ligt hoger ten opzichte van vorig kwartaal (toen was dit beperkt tot 17%).
In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar zien we ook hier een verbetering: toen ging het gemiddeld om 15% van de kmo’s. Maar ook vandaag zijn er opnieuw regionale verschillen. In Limburg zijn het ontslagplannen het grootst (nl. bij 15% van de kmo’s), gevolgd door Oost-Vlaanderen met 14%. Bij kmo’s in Antwerpen blijven de plannen tot ontslag beperkt tot 8% van de kmo’s.


Referenties

[1] Bijna een op zes kmo’s zal in het eerste kwartaal personeel ontslaan | SD Worx

[2] maar dit is wel lichtjes beter dan vorig jaar december 29%

Mots clés

Articles recommandés

Nieuw e-book ontrafelt maritieme beveiliging

Belasting op broeikasgasemissies : europees burgerinitiatief !

De financiële sector pleit voor een betere toegang tot alternatieve financieringsvormen voor ondernemers​