Wetboek Vennootschappen en Verenigingen: wat verandert er?

Het mag dan ook geen verrassing zijn: de nieuwigheden die werden aangebracht in de wetgeving die van kracht is voor ondernemingen, brengen tal van bepalingen met zich mee, die de nodige aandacht moeten krijgen om zich hieraan aan te passen, zowel inhoudelijk als in tijd.

In de praktijk
Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen trad in werking op 1 mei 2019. Speerpunten ervan zijn: vereenvoudiging, flexibiliteit, grondige vernieuwing en een wettelijk kader. Zie ook de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Expertise
U heeft het zeker en vast al gemerkt: regelmatig komen we via deze weg terug op het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Korte analyses, maar ook verwijzingen naar aandachtspunten of brochures, zoals ‘Hervorming ondernemings- en vennootschapsrecht: wat kan ik ermee?’, of nog: tools om meer inzicht te verwerven. Heel wat praktische hulpmiddelen, waarvan er nog meer zullen volgen...

IBR
We brengen dan ook graag de website van het IBR onder de aandacht, waar de meest relevante informatie voor bedrijfsrevisoren werd verzameld op één pagina, ‘Nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen’.

Heel concreet vindt u er volgende informatie terug:

 • Een overzicht van de publicaties die specifiek voor bedrijfsrevisoren bestemd zijn, waaronder de wettekst en het uitvoeringsbesluit;
 • Een overzicht van belangrijke data voor de overgangsperiode;
 • FAQ: overgang van het Wetboek van Vennootschappen naar het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen – een overzicht van veelgestelde vragen die wij ook in deze rubriek zullen behandelen. In deze nieuwsbrief beantwoorden wij onder meer volgende vragen: wat moet vanaf 1 mei 2019 in bestaande bvba’s, cvba’s, en nv’s worden toegepast bij aanvullende inbreng met uitgifte van nieuwe aandelen? (bron: Instituut van de Bedrijfsrevisoren)

   Tags

   • Bedrijven
   • IBR
   • Ondernemingen