BHG : belangrijke vereenvoudigingen aan de gang zijn met betrekking tot de oprichting van een onderneming

Een cruciale stap. In het kader van de voortdurende inzet ondernemerschap te vergemakkelijken en economische groei te stimuleren.

Wat verandert er?

• Vanaf 15 januari 2024 zal de vereiste om aan te tonen dat u over een basiskennis bedrijfsbeheer beschikt om een onderneming op te richten / te beheren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar alle waarschijnlijkheid worden afgeschaft.

• Vanaf 1 april 2024 zal de verplichting om beroepsvaardigheden voor bepaalde beroepen aan te tonen naar alle waarschijnlijkheid worden afgeschaft. De vergunning die momenteel nodig is voor ambulante en kermisactiviteiten zal ook naar alle waarschijnlijkheid worden afgeschaft, behalve voor ambulante activiteiten bij de consument thuis.

Impact op de ondernemers


Deze veranderingen hebben als doel de toetredingsdrempels te verlagen en meer mensen aan te moedigen een eigen bedrijf op te starten.

Meer informatie op deze website.

Doelstellingen van de hervorming

Voorgestelde maatregelen

Gevolgen van de hervormingen

Regels die van kracht blijven

Opgelet

Deze veranderingen gelden enkel voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze vereisten zijn en blijven van toepassing in het Waals Gewest. Het Vlaams Gewest heeft de vereisten inzake de basiskennis bedrijfsbeheer al in 2018 afgeschaft.

Mots clés

Articles recommandés

Nieuwe fiscale maatregelen in Wallonië: een nieuwe adem voor de vermogensplanning

Meer transparantie en eenvoud rond spaarrekeningen

Monizze en Liantis bundelen hun krachten om het leven van ondernemers makkelijker te maken