Aangiften VenB - BNI-ven - RPB aanslagjaar 2020 – voorbereidende documenten en toelichtingen

De documenten voor de aangifte in de vennootschapsbelasting, in de belasting niet-inwoners vennootschappen en in de rechtspersonenbelasting zullen binnenkort worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
U kunt de voorbereidende documenten en de toelichtingen al downloaden:

 • vennootschapsbelasting en belasting niet-inwoners vennootschappen
 • rechtspersonenbelasting.

Biztax zal ten laatste op 7 juli 2020 beschikbaar zijn voor het aanslagjaar 2020.

Bron: FOD Financiën

   Tags

   • Rechtspersonenbelasting
   • Vennootschapsbelasting
   • belasting niet-inwoners vennootschappen