Aanpassing van loonplafonds verminderingen vanaf 1 januari 2024.

Als gevolg van een overschrijding van de spilindex in de loop van de maand oktober 2023, wijzigen een aantal loonplafonds voor de berekening van bijdrageverminderingen. Dit kan ook een impact hebben op sommige overgangsmaatregelen van de geregionaliseerde verminderingen vanaf 1 januari 2024.

Het grensbedrag voor de doelgroepvermindering kunstenaars is ook aangepast.

Structurele vermindering

Aanpassing van de bovenste loongrens van de lagelonencomponent (S0) en de zeerlagelonencomponent (S2) en aanpassing van de ondergrens van de hogelonencomponent (S1) van de structurele vermindering:

Rcategorie 1 = 0,1400 x ( 10.797,67S) + 0,4000 x (6.502,69 - S); (algemene categorie)
Rcategorie 2 = 79,00 + 0,2557 x ( 9.070,75S) + 0,4000 x (6.678,47 - S) + 0,0600 x (W 15.834,76); (categorie sociale maribel)
Rcategorie 3 met loonmatiging = 0,1400 x ( 11.699,95 S) + 0,4000 x (6.502,69 - S); (categorie erkende beschutte werkplaats, werknemers met loonmatiging)
Rcategorie 3 zonder loonmatiging = 495,00 + 0,1785 x ( 11.108,38 S) + 0,4000 x (6.502,69 - S). (categorie erkende beschutte werkplaats, werknemers zonder loonmatiging)

Doelgroepvermindering oudere werknemers

  • Brussel: 12.799,43 EUR
  • Wallonië: 16.995,81 EUR

Doelgroepvermindering kunstenaars

  • Algemene regeling/overgangsmaatregelen: 5.982,54 EUR

Werknemersbijdragevermindering herstructurering

  • S0 = 3.599,22 EUR
  • S1 = 5.278,25 EUR

Mots clés

Articles recommandés

Loonbonus : recordaantallen en gemiddelde bedragen toegekend in 2023

Fiscaal woonplaatsattest (276conv) - indienen van gegroepeerde aanvragen via MyMinfin

Absenteïsme: Nog nooit waren zoveel werknemers frequent ziek afwezig van het werk (16%)