Brusselse en Oost-Vlaamse kmo’s hebben hoogste aanwervingsplannen tot en met juni – herstel na zwaar jaar 2023

Vier op de tien Brusselse kmo’s willen aanwerven in tweede kwartaal

Kmo’s op positief elan in Brussel en Oost-Vlaanderen

In Vlaanderen en Wallonië gaat het gemiddeld om een op de drie kmo’s met aanwervingsplannen. Dit is gelijkaardig met dezelfde periode vorig jaar, maar de tewerkstellingsintenties van kmo’s in industrie en bouw zijn wel afgenomen (van 41% naar 34% van de kmo’s). Voor dit kwartaal gaat het bij de helft van de kmo’s (52%) om vervanging maar bij nog iets meer nl. bij 62% van de kmo’s gaat het om uitbreiding van het personeelsbestand. Dit is een daling t.o.v. vorig kwartaal (toen 72%); dus evolueren we dit kwartaal meer richting vervangingen.


Dit is positief nieuws. Brusselse en Oost-Vlaamse kmo’s springen er dit kwartaal positief uit, met de grootste aanwervingsplannen en de laagste ontslagintenties.

--Annelies Rottiers, kmo-adviseur , SD Worx

Annelies Rottiers, kmo-adviseur van SD Worx: “Kmo’s in Brussel hebben het minst last van lang openstaande vacatures (slechts 13%): het gaat dus in hoofdzaak om een nieuw aanbod van jobs. Ter vergelijking: in Industrie en bouw gaat het voor de helft om lang openstaande vacatures. Het blijft moeilijk om de juiste profielen te vinden.” De expert nuanceert daarmee het optimisme: “Intenties vertalen zich niet onmiddellijk in realiteit; de jobs invullen is een grote uitdaging. 2023 was een moeilijk jaar voor onze Belgische kmo’s om extra tewerkstelling te creëren.


Vraag naar tijdelijke tewerkstelling opnieuw hoger dan vorig kwartaal

Het merendeel van de nieuwe jobs gaan over vaste tewerkstelling met een contact van onbepaalde duur (63%). Een kleiner deel gaat over tewerkstelling met een contact van bepaalde duur (14%). Bijna een kwart (23%) van de kmo-bedrijven met aanwervingsplannen denkt aan tijdelijke contracten zoals uitzendwerk (6%), flexi-jobs (5%), studentenjobs (8%) of via freelancers 4% (voor het tweede kwartaal). Dit is meer dan vorig kwartaal (18%). Vorig jaar in maart ging het om 21% versus 12% het kwartaal ervoor.

Annelies Rottiers van SD Worx: “Kmo’s willen voor een stuk flexibliteit inbouwen in hun personeelsbestand: een op de drie (33%) van de kmo’s verwacht een toename van de hoeveelheid werk in het volgend kwartaal... Een op tien (11%) verwacht een afname van het werk dit kwartaal. Dit is beter dan vorig kwartaal: toen verwachte nog 16% een afname. Men blijft dus voorzichting op middellange termijn: slechts een kwart (27%) verwacht een toename van de tewerkstelling tegen eind 2024.


In de praktijk APF Autoparts uit Oost-Vlaanderen

APF Autoparts is een belangrijke leverancier van meer dan 15 miljoen originele en after-market auto-onderdelen en internationaal actief in 35 landen; het hoofkantoor bevindt zich in het Oost-Vlaamse Zottegem. Het bedrijf zelf, benadrukt hoe belangrijk het is om extra medewerkers aan te werven.

Yasmine Raes, marketingverantwoordelijke bij AFP Autoparts: “Onze deelname aan twee beurzen dit jaar zorgt opnieuw voor nieuwe klanten en meer werk. Hierdoor moeten we alle afdelingen versterken en ook nieuwe functies aanwerven. Snelheid is een troef in onze business. Maar zo gespecialiseerde profielen vinden, gaat niet op 48u. Vandaag hebben we nog twee vacatures. In België werken we vandaag met 130 mensen, waarvan 65 in ons centraal magazijn. Een interimcontract kan bij ons ook een opstap zijn naar vast werk. Zo vinden we de beste mensen. Door de snelle groei is ook ons hoogtechnologische magazijn met een opslagcapaciteit van 6.800 m² aan een uitbreiding toe; dit tweede magazijn gaat weer een extra impuls geven aan de groei, ook van de jobs.”

Over de studie

In de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn voor de 56e keer een voor België representatief aantal kmo's bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Hieraan namen 870 bedrijven van 1 - 250 werknemers deel tussen 5 maart en 20 maart 2024. Het betreft een online bevraging van de kmo’s in België aan de hand van een representatieve steekproef waarbij het onderzoeksbureau DataD.be de respondenten via e-mail aanspreekt. De studie wordt ieder kwartaal herhaald. Er wordt gewogen volgens regio en organisatiegrootte in functie van de populatie van kmo’s. De resultaten zijn representatief voor alle kmo’s in België. De wegingen voor Vlaanderen en Brussel zijn nooit groter dan twee. Voor de volledige steekproef van 870 kmo’s bedraagt de foutenmarge 3,32% (betrouwbaarheidsinterval van 95%).

Mots clés

Articles recommandés

Economische voorjaarsprognoses 2024: een geleidelijke expansie in het licht van grote geopolitieke risico's

Inflatie in stijging : 4,9% in april ten opzichte van 3,8% in maart en 3,6% in februari.