De begroting van de ziekteverzekering bedraagt 40 miljard euro in 2023

De Algemene Raad van het RIZIV, samengesteld door de verzekeringsinstellingen, werkgevers, werknemers, zelfstandigen en vertegenwoordigers van de Regering heeft vandaag de begroting voor de ziekteverzekering van het jaar 2023 unaniem goedgekeurd.

De globale begroting voor de verzekering voor geneeskundige verzorging, kortweg ziekteverzekering, bedraagt in 2023 ruim 40 miljard euro. De begrotingsdoelstelling voor de terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen bedraagt 35,285 miljard euro, een stijging met 3,159 miljard euro t.o.v. 2022.

Op deze pagina:


De begroting 2023 in enkele kernpunten

 • De begroting 2023 bouwt verder op het begrotingstraject 2022-2024, dat gebaseerd is op een nieuwe methodologie die uitgaat van gezondheidszorgdoelstellingen. Centraal staat de toegankelijkheid van de zorg voor de patiënt.

 • De begroting 2023 houdt rekening met de integrale toekenning van de wettelijke groeinorm, die 2,5% bedraagt voor het jaar 2023. De groeinorm zal het mede mogelijk maken de vooropgestelde gezondheidszorgdoelstellingen te realiseren en te komen tot een lagere patiëntenfactuur en meer geïntegreerde zorg.

 • Integrale toekenning van de gezondheidsindex die gezien de inflatie 8,14% bedraagt op 1 januari 2023. De akkoorden- en overeenkomstencommissies worden aangemoedigd keuzes te maken inzake prioritaire bestedingen binnen hun sector, dit ook met het oog op het bevorderen van de conventiegraad.

 • De toegekende middelen voor de ziekteverzekering dienen zo doelmatig mogelijk ingezet te worden (gepaste zorg / appropriate care), waarbij verantwoordelijkheid en hervormingszin verwacht wordt van heel de zorgsector. Het wegwerken van uitgaven die niet leiden tot gepaste zorg zal in 2023 leiden tot een besparing van 20 miljoen euro, bovenop de 175 miljoen euro marge om nieuwe initiatieven te kunnen financieren.

 • Deze globale budgettaire marge van 195,028 miljoen euro dient om nieuwe initiatieven te financieren met als doel:
  • Het verhogen van de financiële toegankelijkheid voor de patiënt: 27,520 miljoen euro.
  • Het verhogen van de fysieke toegankelijkheid voor de patiënt: 17,016 miljoen euro.
  • Het verhogen van het welzijn van de zorgverleners: 150,492 miljoen euro.

Crisismaatregelen voor 2023

 • De ziekenhuissector wordt hard getroffen door de energiecrisis. Het gaat om uitzonderlijke kosten die bovenop de normale kostenevolutie van de gezondheidszorg komen. Daarom wordt een compensatie van 80 miljoen euro voorzien voor de eerste jaarhelft van 2023. Dit extra budget wordt buiten de begroting van de ziekteverzekering gehouden.

 • De hele zorgsector wordt getroffen door de oplopende kosten, onder meer voor personeel, energie. We maken 100 miljoen euro vrij voor een structurele kostencompensatie voor volledig geconventioneerde zorgverleners. Zo vermijden we dat zorgverleners die de RIZIV-tarieven respecteren, deconventioneren waardoor de gezondheidszorgkosten voor de patiënten verder oplopen. Deze maatregel maakt deel uit van het pakket aan nieuwe maatregelen van de budgettaire marge van 195,028 miljoen euro.

 • Aangezien de COVID-19 crisis nog niet achter de rug is en we niet weten welke impact het virus nog gaat hebben op de bevolking en de gezondheidszorg, wordt ook in 2023 een bijkomend budget van 61 miljoen euro ter beschikking gesteld buiten de begrotingsdoelstelling om de bijkomende uitgaven ten gevolge van COVID-19 te kunnen financieren.

Nieuwe initiatieven

Behalve 100 miljoen euro voor de geconventioneerde zorgverleners wordt 95 miljoen euro in 2023 geïnvesteerd in nieuwe initiatieven die o.a. zorgen voor een betere terugbetaling van brillen, een betaalbare tandzorg, een verlaging van de vervoerskosten voor patiënten en een betere zorg en levenskwaliteit voor mensen met kanker.

Daarnaast worden de remgeldplafonds van de maximumfactuur niet geïndexeerd in 2023. Hierdoor worden zo’n 665.000 gezinnen, waarvan 450.000 met een persoon met een chronische aandoening, tegen oplopende gezondheidskosten beschermd.

De begroting als basis voor tariefafspraken en akkoorden voor 2023

De beslissing over de begroting gaat nu naar onze overlegorganen, zodat de tariefafspraken en het afsluiten van de akkoorden en overeenkomsten voor het einde van het jaar rond kunnen zijn.

Daarnaast werken we verder aan de realisatie van een Meerjarig begrotingstraject voor de verzekering voor geneeskundige verzorging.

 • De begroting 2023 bouwt verder op het begrotingstraject 2022-2024, dat gebaseerd is op een nieuwe methodologie die uitgaat van gezondheidszorgdoelstellingen. Centraal staat de toegankelijkheid van de zorg voor de patiënt.

 • De begroting 2023 houdt rekening met de integrale toekenning van de wettelijke groeinorm, die 2,5% bedraagt voor het jaar 2023. De groeinorm zal het mede mogelijk maken de vooropgestelde gezondheidszorgdoelstellingen te realiseren en te komen tot een lagere patiëntenfactuur en meer geïntegreerde zorg.

 • Integrale toekenning van de gezondheidsindex die gezien de inflatie 8,14% bedraagt op 1 januari 2023. De akkoorden- en overeenkomstencommissies worden aangemoedigd keuzes te maken inzake prioritaire bestedingen binnen hun sector, dit ook met het oog op het bevorderen van de conventiegraad.

 • De toegekende middelen voor de ziekteverzekering dienen zo doelmatig mogelijk ingezet te worden (gepaste zorg / appropriate care), waarbij verantwoordelijkheid en hervormingszin verwacht wordt van heel de zorgsector. Het wegwerken van uitgaven die niet leiden tot gepaste zorg zal in 2023 leiden tot een besparing van 20 miljoen euro, bovenop de 175 miljoen euro marge om nieuwe initiatieven te kunnen financieren.

 • Deze globale budgettaire marge van 195,028 miljoen euro dient om nieuwe initiatieven te financieren met als doel:
  • Het verhogen van de financiële toegankelijkheid voor de patiënt: 27,520 miljoen euro.
  • Het verhogen van de fysieke toegankelijkheid voor de patiënt: 17,016 miljoen euro.
  • Het verhogen van het welzijn van de zorgverleners: 150,492 miljoen euro.

Meer informatie

Bron: RIZIV

Mots clés

Articles recommandés

Voor een evenwichtig budget, moet men zich uitsluitend richten op de uitgaven

Tewerkstelling als student of als flexi-job het meest aantrekkelijk voor de werkgever?