In december is de inflatie gestegen van 0,76% naar 1,35%.

De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,56 punt of met 0,43%.

  • De inflatie op basis van de gezondheidsindex stijgt van 0,87% naar 1,28%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in december 125,91 punten.
  • De inflatie voor voeding is in het afgelopen jaar sterk gestegen. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) daalt voor de 10de maand op rij en komt deze maand uit op 7,03% tegenover 8,22% in november. De bijdrage van voeding tot de inflatie bedraagt momenteel 1,36 procentpunt.
  • De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van energieproducten en onbewerkte voedingsmiddelen, daalt voor de 7de maand op rij en bedraagt 5,47% in december, tegenover 5,95% in november.
  • De belangrijkste prijsstijgingen in december hadden betrekking op aardgas, elektriciteit, vliegtuigtickets, private huur, andere voedingsmiddelen en vis en zeevruchten. Motorbrandstoffen, fruit, alcoholische dranken, vlees en brood en granen hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

De inflatie bedraagt in december 1,35% tegenover 0,76% in november en 0,36% in oktober. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 1,28%, tegenover 0,87% in november en 0,30% in oktober. De inflatie zonder energieproducten is gedaald tot 5,70%, tegenover 6,22% in november en 6,81% in oktober. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 5,47% in december, tegenover 5,95% in november en 6,55% in oktober.


Toelichting over de inflatie

Wat energie betreft, zien we sinds februari 2023 een negatieve inflatie, die deze maand -26,46% bedraagt ten opzichte van -32,90% vorige maand en -37,15% in oktober. Voor elektriciteit bedraagt de inflatie momenteel -35,5% tegenover -42,1% vorige maand. Voor aardgas gaat ze van -71,2% vorige maand naar -58,9% deze maand. In vergelijking met vorige maand stegen de aardgasprijzen met 37,7% en de elektriciteitsprijzen met 7,3%. Deze stijgingen zijn deels toe te schrijven aan het uitfaseren van de impact van het basisenergiepakket. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 0,2% gestegen in één jaar tijd. De motorbrandstofprijzen lagen 0,4% lager dan in december vorig jaar en daalden deze maand met 3,8% ten opzichte van vorige maand.

De inflatie voor de diensten daalt van 6,65% naar 6,44%. De inflatie voor huur is gedaald van 5,67% naar 5,57%. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) bedraagt deze maand 7,03%, tegenover 8,22% vorige maand. Deze inflatie is sinds begin 2022 fors toegenomen om in maart 2023 met 17,02% het hoogste punt te bereiken. Sindsdien is ze geleidelijk gedaald tot het niveau van 7,03% deze in december 2023.

De inflatie voor oliën bedraagt deze maand 6,3%. Voor vis is de inflatie nu 7,3%. De inflatie voor zuivelproducten is deze maand 7,2%. Die van brood en granen is 6,1%. De inflatie voor vlees bedraagt in december 7,0%.


De terugval van de algemene inflatie in de afgelopen maanden kan toegeschreven worden aan de daling van de prijzen van energie. De energie-inflatie gaat van -32,90% in november 2023 tot -26,46% in december 2023 en draagt -3,58 procentpunten bij aan de totale inflatie. Voeding, met een inflatie van 7,03%, levert een bijdrage van 1,36 procentpunten.


De prijs voor aardgas steeg in december met 37,7% ten opzichte van de voorgaande maand. De prijs van elektriciteit is deze maand gemiddeld met 7,3% gestegen.


Enkele producten en diensten die ten opzichte van december vorig jaar sterk in prijs stegen, zijn:

Stijgend:
Inflatie
Olijfolie
30,6%
Vakantiedorpen
20,6%
Postverzending
16,6%
Andere tabakswaren (roltabak)
16,1%
Suiker
14,9%
Artikelen voor huisdieren (o.a. voeding)
14,5%
Thee
14,4%
Aardappelen
14,0%

Enkele producten en diensten die ten opzichte van december vorig jaar sterk in prijs zijn gedaald, zijn:

Dalend:
Inflatie
Aardgas
-58,9%
Elektriciteit
-35,5%
Videoapparatuur (televisie)
-9,6%
Toebehoren voor computers
-6,3%
Smartphones
-6,2%
Pizza en quiche
-6,1%
Computers (laptops)
-6,1%
Andere gegevensverwerkende apparatuur (o.a. smartwatch)
-4,6%

De hoofdgroep die in december de grootste positieve impact[i] heeft op de inflatie is ‘voeding en niet-alcoholische dranken’ met 1,28 procentpunt. De groep “huisvesting, water en energie” heeft de grootste negatieve impact uitgeoefend met -4,02 procentpunten.


De hoofdgroep met de grootste bijdrage [ii] tot de inflatie is ‘voeding en niet-alcoholische dranken’ met 1,29 procentpunten. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door ‘huisvesting, water en energie’ met -2,91 procentpunt.


De eerste inflatieraming volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP flash estimate) voor België bedraagt 0,5% in december 2023. 

Toelichting over de indexniveaus


De consumptieprijsindex is in december 2023 met 0,56 punt of 0,43% gestegen tot 129,45 punten, tegenover 128,89 punten in november 2023 (2013=100). De gezondheidsindex stijgt in december met 0,98 punt en bedraagt 129,53 punten tegenover 128,55 punten in november. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in december 125,91 punten. De volgende spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is vastgelegd op 128,11 punten.

De belangrijkste prijsstijgingen in december hadden betrekking op aardgas, elektriciteit, vliegtuigtickets, private huur, andere voedingsmiddelen (bereide maaltijden, sauzen, kruiden, …) en vis en zeevruchten. Motorbrandstoffen, fruit, alcoholische dranken, vlees en brood en granen hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend:
Invloed:
Dalend:
Invloed:
Aardgas
+0,465 punt
Motorbrandstoffen
-0,195 punt
Elektriciteit
+0,265 punt
Fruit
-0,150 punt
Vliegtuigtickets
+0,095 punt
Alcoholische dranken
-0,145 punt
Private huur
+0,065 punt
Vlees
-0,090 punt
Andere voedingsmiddelen
+0,045 punt
Brood en granen
-0,060 punt
Vis en zeevruchten
+0,040 punt


Aardgas en elektriciteit stegen deze maand respectievelijk met gemiddeld 37,7% en 7,3%. Deze stijgingen zijn deels toe te schrijven aan het uitfaseren van de impact van het basisenergiepakket. Vliegtuigtickets werden gemiddeld 13,8% duurder. Private huur werd gemiddeld 0,7% duurder. De prijs van andere voedingsmiddelen (bereide maaltijden, sauzen, kruiden, …) is in december 3,1% gestegen. Tot slot zijnvis en zeevruchten 2,6% duurder dan vorige maand.

Gemiddeld kostten motorbrandstoffen in december 3,8% minder. Fruit werd deze maand gemiddeld 7,5% goedkoper. Alcoholische dranken daalden gemiddeld 6,2% in prijs. Vlees en brood en granen werden respectievelijk 1,7% en 1,5% goedkoper ten opzichte van vorige maand.

2013 = 100
September
Oktober
November
December
Consumptieprijsindex
128,23
128,67
128,89
129,45
Inflatie
2,39%
0,36%
0,76%
1,35%
Gezondheidsindex
127,52
128,30
128,55
129,53
Afgevlakte gezondheidsindex*
125,35
125,65
125,73
125,91
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)

[i] De impact op de inflatie toont de wijziging van de inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact houdt niet alleen rekening met het gewicht van de productgroep, maar ook met het feit of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

[ii] De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.

Mots clés

Articles recommandés

Economische voorjaarsprognoses 2024: een geleidelijke expansie in het licht van grote geopolitieke risico's

Inflatie in stijging : 4,9% in april ten opzichte van 3,8% in maart en 3,6% in februari.