Mobiliteitsbarometer: elektrificatie van het wagenpark en mobiliteitsoplossingen zijn de grootste zorgen van bedrijven

Elektrificatie zet zich door: 7 op de 10 bedrijven heeft over 3 jaar geëlektrificeerde vloot

Bijna één op de vier Belgische bedrijven verwacht zijn wagenpark de komende 3 jaar uit te breiden, zo blijkt uit de Arval Mobility Observatory-barometer 2023. Telewerk, een blijver sinds de pandemie, blijkt bij amper één op de vijf een reden om het mobiliteitsbeleid aan te passen. De elektrificatie van het wagenpark zet zich vlot door, maar de BEV zorgt in sommige gevallen toch nog voor kopzorgen.

“Vooral de aankoopprijs, laadoplossingen bij de medewerker thuis en op de openbare weg en een beperkter modelaanbod zijn de meest genoemde bezorgdheden”, vertelt Yves Ceurstemont van het Arval Mobility Observatory Belgium.
Arval Mobility Observatory 2023:

  • Bijna 9 op de 10 Belgische bedrijven verwachten dat het wagenpark de komende 3 jaar stabiel blijft of aangroeit
  • 7 op de 10 bedrijven zal de komende 3 jaar hybrides, PHEV’s of BEV’s in het wagenpark personenwagens hebben
  • Alternatieve mobiliteitsoplossingen aangeboden bij 8 op de 10 bedrijven
  • Operationele leasing in opmars als financieringsmethode

Meer dan 300 Belgische beslissingsmakers bij Belgische bedrijven hebben deelgenomen aan de jaarlijkse Arval Mobility Observatory-barometer die werd afgenomen in 30 landen. Uit de rondvraag blijkt dat 89 procent van de Belgische bedrijven verwacht dat hun wagenpark de komende jaren stabiel blijft of aangroeit. De bedrijven die verwachten te groeien, bijna 1 op de 4, zien het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsactiviteiten en het aantrekken of behouden van talent als voornaamst redenen hiervoor. Daarnaast worden ook de mogelijkheid creëren voor medewerkers om brutoloon in te ruilen voor een bedrijfswagen en het introduceren van autodeelsystemen voor medewerkers als bijkomende uitbreidingsredenen genoemd.

Beperkte aanpassingen in mobiliteitsbeleid door telewerk

Telewerk zorgt na de pandemie niet voor een grote mobiliteitsshift bij de Belgische bedrijven. Amper 1 op de 5 geeft aan gesleuteld te hebben of te willen sleutelen aan bepaalde aspecten van het mobiliteitsbeleid door het werken op afstand. “De wijzigingen die deze kleine groep bedrijven invoerde zijn onder meer het introduceren van autodeelsystemen, het maximaal aantal kilometers per jaar aanpassen of medewerkers die geen recht hebben op een bedrijfswagen nieuwe alternatieve mobiliteitsoplossingen aanbieden”, vertelt Yves Ceurstemont, head of Arval Mobility Observatory Belgium.

Vergroening zet zich door in Belgische bedrijfsvloten

De vergroening van de vloten van Belgische bedrijven zet zich stevig door, gesteund door een sterk sturende fiscaliteit. 7 op de 10 geeft aan vandaag reeds of binnen de komende 3 jaar voor zijn personenwagenpark minstens 1 alternatieve aandrijving te gebruiken, zijnde hybrides, PHEV’s en BEV’s. In lijn met het Europese gemiddelde geeft 4 op de 10 aan hybrides en PHEV’s te gaan gebruiken. Maar wat de omschakeling naar BEVs betreft, hebben de belgische beslissingnemers toch enkele bezorgdheden. Als voornaamste geven ze de duurdere aankoopprijs van een BEV (48%), twijfels rond laadoplossingen thuis (35%) en op de openbare weg (32%) en een beperkter aanbod van BEV-modellen (30%).

“Heel wat bedrijven geven aan dat het inpassen van BEVs in hun vloot een uitdaging blijft, ook al is de fiscale blauwdruk al geruime tijd duidelijk. De helft van de bedrijven struikelt bij de BEV’s over de aankoopprijs, ook al bewijzen TCO-calculaties dat zij vaak een beste optie zijn zowel voor werkgever als werknemer.”, zegt Yves Ceurstemont.

Mobiliteitsoplossingen vallen in de smaak

Mobiliteitsoplossingen naast de bedrijfswagen zoals deelwagens, leasefietsen, abonnementen voor openbaar vervoer, het mobiliteitsbudget of private lease blijven in stijgende lijn aangeboden worden door Belgische bedrijven. Maar liefst 8 op de 10 biedt vandaag al minstens één alternatief aan zijn medewerkers aan. Binnen 3 jaar verwachten 96 procent van de Belgische bedrijven dit te zullen doen.

“Een op de drie biedt vandaag al fietsleasing aan, maar tegen eind 2025 zou het al bij de helft van de Belgische bedrijven mogelijk worden. Ook het voorzien van deelwagens voor medewerkers zit in de lift, met vandaag al 15 procent die het aanbiedt. Ook dat aanbod willen heel wat bedrijven uitbreiden waardoor over 3 jaar dit bij 1 op de 3 bedrijven al een realiteit zou kunnen zijn. Tot slot is het inruilen van brutoloon voor een bedrijfsauto ook populair met vandaag al 15 procent van de bedrijven die medewerkers toelaat dit te doen. Binnen 3 jaar zou dit cijfer kunnen verdubbelen volgens de bedrijven zelf.” Onderstreept Yves Ceurstemont, head of Arval Mobility Observatory Belgium.

De voornaamste redenen om extra mobiliteitsoplossingen te integreren zijn de corporate social responsibility van bedrijven, de employer branding en de expliciete vraag van HR-afdelingen om de mobiliteitsstrategie aan te passen om talent aan te trekken en te behouden tijdens de huidige war for talent.


Methodologie 2023

In België werd de enquête uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Ipsos tussen 29 augustus 2022 en 27 oktober 2022 bij 303 beslissingnemers met een wagenpark van minstens 1 voertuig (personenwagens of lichte vrachtwagens). Deelnemers werden telefonisch geworven, waarbij een volledig interview telefonisch werd afgenomen. Het panel was als volgt samengesteld

  • 32% van de ondervraagde bedrijven met minder dan 10 werknemers;
  • 20% van de ondervraagde bedrijven met 10 tot 99 werknemers;
  • 27% van de ondervraagde bedrijven met 100 tot 499 werknemers;
  • 20% van de ondervraagde bedrijven met meer dan 500 werknemers.

Internationaal werden 8.622 interviews met beslissingnemers uit het bedrijfsleven afgenomen tussen 18 augustus 2022 en 11 november 2022 voor 25 landen en tussen 9 januari 2023 en 30 maart 2023 voor Noord-Amerika, Nieuw-Zeeland, Australië en Mexico door een onafhankelijk onderzoeksbureau, Ipsos.

Het toepassingsgebied (van 25 naar 30 landen) is dit jaar uitgebreid met 5 nieuwe landen (Oostenrijk, Duitsland, België, Spanje, Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, Slowakije, Roemenië, Zwitserland, Finland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Nieuw-Zeeland, Australië, Mexico, Noord-Amerika, Turkije, Marokko, Chili, Peru en Brazilië). De betrokken bedrijven exploiteren ten minste één voertuig.

Mots clés

Articles recommandés

Belgische levensverwachting bij de geboorte was 82,3 jaar in 2023

Toenemende spanningen: op weg naar een handelsoorlog tussen Europa en China?

Publicatie Richtlijn EU duurzaamheid