Tweejaarlijkse imagometing FOD Financïen start op 17 september

De FOD Financiën voert tweejaarlijks een imagometing uit in samenwerking met een extern bureau.  Na eerdere metingen in 2013, 2015 en 2017 start de volgende imagometing op 17 september.

De doelgroepen van de imagometing zijn: particulieren, zelfstandigen en ondernemingen, raadgevers en experten.

Aspecten die in de imagometing aan bod komen zijn de bekendheid en het algemene imago van de FOD Financiën, de tevredenheid over onze dienstverlening, communicatiekanalen en -voorkeuren en de bekendheid van onze online diensten.

      Tags

      • FOD Financiën
      • Tevredenheid van de klant