500.000 bedienden zien hun loon op 1 januari met 1,48 % stijgen

​Brussel, 22 december 2023 – De ruim 500.000 bedienden van ons land zullen op 1 januari 2024 hun loon met 1,48% zien stijgen, berekende hr-dienstenverlener Acerta op basis van de afgevlakte gezondheidsindex die Statbel vandaag publiceerde.


HRM, jobs & trainingF.F.F.In december is de inflatie gestegen van 0,76% naar 1,35%.


De indexstijging valt wat terug na twee piekjaren met hoge inflatie en bijhorende automatische loonindexering. Ook in heel wat andere sectoren is de loonindexering minder sterk dan de voorbije twee jaar. Verder in 2024 voorspelt het Planbureau tweemaal een overschrijding van de spilindex, waardoor de wedden van ambtenaren, de lonen van werknemers in de zorg en ook uitkeringen zullen worden geïndexeerd.

Loonindexering na twee jaar van torenhoge inflatie terug naar een gematigd niveau

De meer dan 500.000 Belgen die verloond worden volgens het Paritair Comité voor Bedienden (PC 200) zien hun loon elk jaar in het begin van het jaar aangepast aan de evolutie van de levensduurte. De indexering op 1 januari 2022 noteerde 3,58%, 1 januari 2023 werd die nog eens ruim overtroffen met een indexering van 11,08%, wat historisch hoog was. Dat kwam toen onder andere door de hoge energieprijzen. Die energieprijzen zijn ondertussen gestabiliseerd. Op 1 januari 2024 zullen de 500.000 bedienden in de privésector 1,48% meer loon krijgen, berekende ACERTA, op basis van de definitieve inflatiecijfers van Statbel.

Tom Dirix, expert in Lonen en Sectorale Bepalingen bij Acerta Consult: “De loonindexering bij bedienden in 2024 bevindt zich in de middenmoot van alle automatische indexeringen van de voorbije 10 jaar. Werknemers ervaren die automatische indexering niet als een loonverhoging, aangezien ze gelijke tred houdt met de levensduurte. Maar voor werkgevers is de stijgende loonkost natuurlijk wel iets om rekening mee te houden en bovendien iets wat ze niet in de hand hebben. Gelukkig is loon niet de enige troef voor werkgevers. Ook door te investeren in duurzame loopbanen en door aandacht te hebben voor het welzijn van medewerkers kunnen werkgevers zich onderscheiden. Dat hebben ze veel meer zelf in handen.”


Figuur 1: overzicht indexering lonen PC200 van de laatste 10 jaar

PC200 is een barometer voor loonkosten, maar niet de enige sector die een indexering voorziet

Het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (PC 200) is een belangrijke barometer voor de loonkosten in ons land gezien de grootte van deze sector, maar daarnaast zijn er nog sectoren met een indexeringssysteem dat voorziet in een jaarlijkse aanpassing van de lonen aan de inflatie bij het begin van het jaar. De werknemers uit de voedingsnijverheid, het goederenvervoer voor rekening van derden en de horeca bijvoorbeeld mogen op 1 januari 2024 een aanpassing van hun loon aan de inflatie verwachten van 1,83 %. De handel in voedingswaren en het beheer van gebouwen en vastgoedmakelaars voorzien dezelfde loonindexering als PC200, nl. 1,48 %. De bedienden van de internationale handel mogen uitkijken naar een indexering van 1,13 % en de verzekeringen van 1,1325 %.

Vooruitblik naar 2024 inzake overschrijding spilindex

Tom Dirix: “Verder in 2024 voorspelt het Planbureau dat de spilindex twee keer zal worden overschreden, een eerste keer in maart. Dat betekent dat uitkeringen, de wedden van ambtenaren en ook de lonen voor werknemers in de social profit dan zullen worden aangepast.”

Bron :Acerta Rh, imago : freepix

Mots clés

Articles recommandés

Een vierde van de werkzame personen werkt buiten zijn of haar provincie van verblijf

Prijzengeld betaalde sportbeoefenaars onder sociaal recht (KB van 9 april 2024)

Vooruitzichten : de gemiddelde jaarinflatie (NICP) zou in 2024 op 3,3% en in 2025 op 1,9% uitkomen, tegenover 4,06% in 2023 en 9,59% in 2022