AI zou een impact kunnen hebben op de tewerkstelling van 65% van de Belgische werknemers.

Meer dan 3 miljoen Belgische werknemers zouden door de opkomst van artificiële intelligentie getroffen kunnen worden volgens een studie van ING België

Te midden van de huidige debatten over de impact van artificiële intelligentie op de arbeidsmarkt in België, heeft de econome Charlotte de Montpellier, werkzaam bij ING, een diepgaande analyse uitgevoerd.

Volgens deze recente studie van ING België, lijkt iets minder dan een derde van de banen in het land, oftewel 65% van de bezette functies, weinig compatibel met artificiële intelligentie, waardoor er onzekerheden ontstaan over de toekomst van deze beroepen.

Dit onderzoek roept belangrijke vragen op over de aanpassing van werknemers aan de opkomst van technologieën zoals ChatGPT en andere.

3,3 miljoen Belgen betrokken volgens een studie van ING

De groeiende impact van banen in artificiële intelligentie op de Belgische arbeidsmarkt is een heet hangijzer geworden.

Volgens de resultaten van het onderzoek van ING België hebben 65% van de werknemers in het land, oftewel 3,3 miljoen Belgen, banen die sterk blootgesteld zijn aan AI. Deze realiteit impliceert een diepgaande transformatie van hun werkmethoden, naarmate AI een onmisbare speler wordt in het professionele landschap.

Charlotte de Montpellier, econome bij ING, benadrukt dat deze overgang naar een economie die meer gericht is op artificiële intelligentie niet noodzakelijkerwijs moet leiden tot een piek in werkloosheid, maar eerder tot een algemene evolutie van de arbeidsmarkt.

Ondanks de aanvankelijke zorgen onthullen de cijfers dat 31% van de banen in België, oftewel 1,6 miljoen Belgen, zouden kunnen profiteren van de complementariteit van AI-banen om hun productiviteit te verhogen.

Welke categorieën werknemers worden getroffen?

De econome heeft gebruik gemaakt van de geavanceerde methodologie van het IMF om de concrete impact van artificiële intelligentie te beoordelen. Door de banen in drie verschillende categorieën te rangschikken, heeft ze onderscheid gemaakt tussen degenen die complementair zijn aan AI, degenen die onaangetast blijven door de invloed ervan en degenen die dreigen verouderd te raken.

Zo loopt een boer bijvoorbeeld minder risico om zijn baan te zien vervangen door AI dan een medewerker van een callcenter. Administratief personeel wordt voorspeld als de meest getroffen door AI, met potentiële baanverliezen.

Aan de andere kant worden intellectuele en wetenschappelijke beroepen, evenals directeuren, senior managers en beheerders, hoewel ze blootgesteld zijn aan AI, beschouwd als meer complementair aan deze technologie, wat hen meer geneigd maakt om ervan te profiteren.

De Belgen blijven weinig bezorgd

Ondanks de zorgen over de impact van artificiële intelligentie op de arbeidsmarkt, lijken de Belgen optimistisch te zijn over hun eigen baan. Volgens ING denkt 42% van de Belgen dat AI op grote schaal banen kan vernietigen, maar paradoxaal genoeg maken maar weinig mensen zich zorgen over de veiligheid van hun eigen baan.

De resultaten van het onderzoek onthullen dat slechts 3% van de huidige Belgische werknemers verwacht dat hun baan binnen vijf jaar door AI zal worden vervangen. Deze trend is vooral uitgesproken bij kaderleden en vrije beroepen, die de laagste percentages tonen.

Bovendien, ondanks enige bezorgdheid over de algemene gevolgen voor de werkgelegenheid, verwachten 31% van de ondervraagden een positief effect van AI op de economische groei in de komende vijf jaar.

Politiek en EconomieF.F.F.België op de drempel van een economische revolutie: AI-generatie kan tot 50 miljard euro aan het BBP toevoegenWat is de impact op de groei in België?

Ondanks de toenemende opkomst van AI en andere technologische vooruitgangen, laten de huidige studies nog geen significante productiviteitswinsten zien in België. Om ervoor te zorgen dat AI daadwerkelijk invloed heeft op de economische groei, is het essentieel dat het de productiviteit stimuleert.

De experts van ING schatten dat het nog enkele jaren zal duren voordat een tastbare impact op de productiviteit in België zichtbaar wordt. Zodra deze transitie heeft plaatsgevonden, zouden de jaarlijkse productiviteitswinsten tot 1 procentpunt op mondiaal niveau kunnen bereiken, wat gelijk staat aan de revolutionaire impact van de personal computer en het internet.

Charlotte de Montpellier wijst er echter op dat, ondanks de optimistische prognoses, België en Europa achterop zouden kunnen raken in termen van productiviteitswinsten gerelateerd aan AI in vergelijking met de Verenigde Staten. Strengere regelgeving die in Europa wordt overwogen, zou de impact van artificiële intelligentie kunnen beperken, waardoor het groeiverschil tussen de twee continenten in de komende jaren wordt vergroot.

In dit kader voorspelt ING een lichte toename van de jaarlijkse productiviteitsgroei in België, van ongeveer 0,1 tot 0,5 procentpunt, dankzij AI. Ondanks de uitdagingen en onzekerheden wordt verwacht dat AI een bepalende rol zal spelen in de toekomstige evolutie van de Belgische economie.

Mots clés

Articles recommandés