Bouwstenen voor een succesvolle Europese economie voor werknemers en bedrijven


De EU-leiders en de sociale partners zijn op 25 oktober in Brussel bijeengekomen voor de tripartiete sociale top.

Het thema van de top was Bouwstenen voor een succesvolle Europese economie voor werknemers en bedrijven.

Wat is de tripartiete sociale top?

De tripartiete sociale top is een forum voor dialoog tussen de voorzitters van de EU‑instellingen en de leiding van de Europese sociale partners. De top wordt gezamenlijk voorgezeten door de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Europese Commissie.

De deelnemende sociale partners op Europees niveau zijn:

  • BusinessEurope
  • het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV)
  • SGI Europe (vereniging van ondernemingen met diensten van algemeen belang)
  • SMEunited (vereniging van ambachten en kleine en middelgrote ondernemingen in Europa)
  • Europese managers van de CEC, namens het verbindingscomité tussen de CEC en Eurocadres, de gezamenlijke vertegenwoordiging van managers in de Europese sociale dialoog

Voor het roulerende voorzitterschap was de demissionair premier van Spanje, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, aanwezig. Ook de Spaanse minister van Werkgelegenheid nam deel.

Thema's ?

De deelnemers bogen zich over de volgende zaken:

  • tekorten aan arbeidskrachten
  • een industrie- en energiebeleid voor een succesvol Europa dat zorgt voor hoogwaardige banen en duurzame groei
  • respons op de Amerikaanse Inflation Reduction Act (wet inflatiebestrijding) en maatregelen voor de Europese economie - standpunt van de sociale partners

Voornaamste boodschappen

Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel verklaarde hierover: "De Europese Unie is vastbesloten een industriële, technologische en commerciële macht te worden. Dat betekent dat onze externe afhankelijkheid op kritieke gebieden – zoals digitale en nettonul­technologieën en grondstoffen – moet worden verminderd. Samen moeten we de voorwaarden scheppen waarmee onze industrieën en bedrijven banen kunnen creëren die in dienst staan van de mensen, en samen moeten we de vaardigheden van die mensen afstemmen op de economieën van de toekomst. In het proces van de groene, de digitale en de demografische transitie moeten we ervoor zorgen dat onze economieën eerlijk, veerkrachtig, concurrerend en duurzaam blijven. De Europese sociale partners zullen ons helpen om de onvermijdelijke uitdagingen in dit verband aan te pakken en de transities te laten slagen."

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zei het volgende: "Nu de wereld rondom ons sneller dan ooit verandert, staan de sociale partners centraal in onze respons op economische en sociale uitdagingen. Miljoenen bedrijven zoeken naar werknemers. Daarom moeten we de toegang tot de arbeidsmarkt verbeteren en werknemers helpen de nodige vaardigheden te verwerven. Tegelijkertijd moeten we de regels vereenvoudigen zodat de bedrijven het concurrentie­vermogen van de EU kunnen vergroten. Enkel door nauw samen te werken met sociale partners zijn hoogwaardige banen en duurzame en inclusieve groei mogelijk."

Namens het roulerende voorzitterschap van de Raad van de EU voegde demissionair premier van Spanje Pedro Sánchez Pérez-Castejón daaraan toe: "Een van de 4 prioriteiten van het Spaanse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie is het bevorderen van meer sociale en economische rechtvaardigheid. Hiertoe moeten meer inspanningen worden geleverd om de initiatieven en doelstellingen van de Europese pijler van sociale rechten waar te maken. De sociale top van Porto was een grote stap in de goede richting, maar toen al was Spanje vastbesloten verder te gaan. De tripartiete sociale top is een belangrijk moment om hierover van gedachten te wisselen. Het is ook een uitgelezen gelegenheid om de sociale dialoog te bevorderen en alle sociale partners bij dit proces te betrekken."

Voorzitter van BusinessEurope Fredrik Persson zei namens werkgevers (BusinessEurope, SGI Europe, SMEunited): "Na 5 jaar van de ene crisis in de andere te gaan hinken we achterop op onze belangrijkste concurrenten op de wereldmarkt. Bij hun aanpassing aan de groene en de digitale transitie hebben Europese bedrijven te maken met een veel hogere regeldruk, en de energieprijzen liggen nog steeds een heel stuk boven hun langetermijn­gemiddelde. De EU moet meer doen om de structurele factoren aan te pakken die Europa minder aantrekkelijk maken als bestemming voor zowel openbare als particuliere investeringen. De komende jaren moet vooral worden gewerkt aan de toegang tot betaalbare energie, het vermijden van onnodige rapportage­verplichtingen en administratieve lasten, en het wegwerken van de tekorten aan arbeids­krachten en vaardigheden. De Europese werkgevers zien ernaar uit met de Commissie, de Raad en het EVV samen te werken aan de publicatie van een EU-actieplan in 2024 om deze tekorten aan te pakken."

Secretaris-generaal van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) Esther Lynch gaf de volgende boodschap: "Europa moet zich wapenen met een krachtig industrieel beleid om een groene en inclusieve toekomst te waarborgen. Dat kan alleen door de arbeidskwaliteit te verbeteren. Gedeelde welvaart en een beroepsbevolking met de juiste vaardigheden zijn alleen mogelijk wanneer de mensen voldoende inspraak hebben bij de collectieve onderhandelingen over hun werk. Het is van doorslaggevend belang dat het overheids­optreden, gaande van maatregelen ter bestrijding van de crisis rond de kosten van levensonderhoud tot regels voor investeringen en overheids­opdrachten, op deze doelstelling is afgestemd. Alleen zo kunnen we alle middelen in onze samenleving inzetten om kansen te benutten qua schone technologieën en groene innovatie."

De hier aangehaalde standpunten zijn die van de persoon/organisatie in kwestie, niet die van de Raad of de Europese Raad.

Bron : Raad van de Europese Raad, oktober 2023 - imago : freepik


Mots clés

Articles recommandés

Recordhoogte: Een op vijf uit door ziekte in dienstenchequesector

Neem deel aan de Europese Week van de Afvalvermindering (EWAV)​