Circulaire 2024/C/23 over de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit – Personenbelasting publiceerde op 4 april de Circulaire 2024/C/23 over de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen.

Kilometervergoeding die de staat aan zijn personeel toekent voor dienstverplaatsingen: aanpassing van het bedrag.


BIJLAGE: 1

1. De vergoedingen die een werkgever aan zijn werknemers toekent voor het gebruik van een auto, motorfiets of bromfiets voor dienstverplaatsingen, zijn een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever wanneer zij niet meer bedragen dan de gelijkaardige vergoedingen die de staat aan zijn personeel toekent (1).

(1) Zie de circulaire nr. Ci.RH.241/535.316 van 11.09.2000 en randnummers 6 en 8 van de circulaire 2018/C/8 van 22.01.2018 betreffende de vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

2. Vanaf 01.10.2022 wordt het bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding die de staat aan zijn personeel toekent, per kwartaal aangepast om sneller te kunnen reageren op schommelingen in de brandstofprijzen (2).

(2) Zie de circulaire 2022/C/121 van 22.12.2022.

Voor de periode van 01.04.2024 tot en met 30.06.2024 is het bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding vastgesteld op 0,4265 euro per kilometer.

Dit bedrag wordt vastgesteld met de omzendbrief nr. 737 van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (3).

(3) BS 27.03.2024 - Numac: 2024002864.

3. Er wordt aan herinnerd dat ook de forfaitaire kilometervergoeding die door de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning voor de periode van 01.07.2023 tot en met 30.06.2024 is vastgesteld, wordt aangemerkt als een ernstige norm. Werkgevers die opteren voor de toepassing van het forfaitair systeem op jaarbasis, moeten zich daar voor de volledige periode van 01.07.2023 tot en met 30.06.2024 aan houden. Zij kunnen tijdens die periode niet omschakelen naar het forfaitaire kwartaalsysteem (4).

(4) Zie de circulaire 2023/C/78 van 18.09.2023.

4. Een overzicht van de forfaitaire kilometervergoedingen vanaf 01.07.2014 bevindt zich in bijlage.

Interne ref.: 740.747


Mots clés

Articles recommandés

Koopkracht voor werknemers en arbeidskrapte belangrijkste verkiezingsthema’s voor Belgische bedrijven

Mobility Observatory 2024: 1 op de 5 bedrijven gaat voor mobiliteitsbudget

Een op de drie Belgische bedrijven investeerde al in AI op de werkvloer