De macro-economische kosten van de overgang naar klimaatneutraliteit zijn beheersbaar.

Dat leren we uit het klimaatdashboard, waarvan net een update is verschenen.

Het Climate Dashboard verzamelt informatie en indicatoren met betrekking tot klimaatverandering en duurzame financiering. De Nationale Bank van België wil met dit initiatief het brede publiek nog beter informeren over de gevolgen voor de economie en het financiële stelsel van de klimaatverandering en de transitie naar een netto-nul-uitstoot van broeikasgassen.

Ins et outs

De Nationale Bank van België wil met dit initiatief het brede publiek nog beter informeren over de gevolgen voor de economie en het financiële stelsel van de klimaatverandering en de transitie naar een netto-nul-uitstoot van broeikasgassen.

Het dashboard is een realisatie van de Climate Hub. Dat is de groep die binnen de NBB alle initiatieven coördineert in verband met klimaatverandering en duurzame financiering. De hub vergemakkelijkt de samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de departementen.

Met dit initiatief onderstreept de Nationale Bank haar aandacht voor de klimaatverandering en de daarbij horende uitdagingen. De NBB analyseert ook klimaatgerelateerde risico’s in de financiële sector en houdt toezicht op het beheer daarvan.

Het dashboard is een PowerPoint in toegankelijke taal en baseert zich deels op eigen NBB-bronnen. De titels bevatten de belangrijkste conclusies die uit de gespecialiseerde gegevens zijn getrokken.

Wat zijn de kernboodschappen ?

  1. De mondiale uitstoot van broeikasgassen neemt verder toe, wat het onwaarschijnlijk maakt dat we de opwarming van de aarde kunnen beperken tot 1,5°C: bij de huidige emissies duurt het minder dan tien jaar vóór het resterende 1,5°C-koolstofbudget opgebruikt is - Bekijk de slide
  2. ​Een koolstofprijs is van cruciaal belang om de relatieve prijzen te veranderen. Het emissiehandelssysteem van de EU bepaalt een koolstofprijs voor de elektriciteitssector, de industrie en de binnenlandse luchtvaart - Bekijk de slide
  3. ​De macro-economische kosten van de transitie naar klimaatneutraliteit zijn beheersbaar - Bekijk de slide.
  4. Energie-inefficiëntie van vastgoed is de belangrijkste bron van transitierisico voor de Belgische financiële sector - Bekijk de slide

Links en documenten

Mots clés