Kloof tussen mannen en vrouwen in aandeel gediplomeerden hoger onderwijs wordt steeds meer groter

Eén van de indicatoren in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) op vlak van kwaliteitsonderwijs is het percentage 25-34-jarigen met een diploma van het hoger onderwijs. Dat cijfer wordt internationaal berekend op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten en wordt in 2023 geschat op 50,0%, wat een kleine terugval betekent ten opzichte van het jaar ervoor.

Waar in het begin van de jaren 2000 slechts iets meer dan een derde van de bevolking van 25 tot en met 34 jaar een diploma hoger onderwijs bezat, is dit de voorbije jaren opgelopen tot één persoon op twee. Daarmee werd de door de Verenigde Naties vooropgestelde SDG doelstelling van 45% tegen het jaar 2030 al sinds 2017 behaald.

Toch blijkt dit vooral te danken aan het hoge onderwijsniveau van vrouwen, waar de doelstelling van 45% gediplomeerden hoger onderwijs bij de 25-34-jarigen al in 2004 behaald werd. Anno 2023 bezit maar liefst 57,3% van de vrouwen van 25 tot en met 34 jaar een diploma hoger onderwijs. Bij de mannen blijft het cijfer met 42,6% ver onder het niveau van de vrouwen en nog net onder het niveau van de SDG doelstelling. Wat vooral opvalt, is dat de kloof tussen mannen en vrouwen sinds de jaren 2000 alleen maar groter geworden is. In het jaar 2000 bedroeg de kloof 5,9 procentpunten, maar in 2023 is die opgelopen tot 14,7 procentpunt.


Naar regio zien we het hoogste aandeel gediplomeerden hoger onderwijs in Brussel, waar in 2023 61,6% van de in Brussel wonende 25 tot en met 34-jarigen een diploma hoger onderwijs heeft behaald. In Vlaanderen ligt dat aandeel 10 procentpunten lager (51,6%) en in Wallonië zakt het cijfer met opnieuw 10 procentpunten tot 41,5%. In elk van de drie regio’s zien we een steeds groter wordende kloof tussen mannen en vrouwen. Vooral in Wallonië is het verschil tussen mannen en vrouwen in 2023 zeer hoog, met 18,4 procentpunten verschil.

Mots clés

Articles recommandés

Vrouwen hebben hun plaats in digitale beroepen: de FOD Economie lanceert een nieuwe sensibiliseringscampagne

Levenslang leren : eén op de vier volwassenen volgde in 2023 onderwijs of een opleiding

Vrouwen verdienden nog 5% minder dan mannen in 2022