logo
Accountancy

Nieuw advies: Patrimoniumtaks

Verkorting betalingstermijn voor inkomende facturen van de overheid

Openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting van vennootschappen

Hervorming van het boekhoudplan voor de federale staat ...

Csrd: wanneer is assurance over duurzaamheidsinformatie verplicht/vrijwillig?

Terugbetaling van kapitaal in vreemde valuta aan de aandeelhouders

Nieuw advies: niet-uitgedrukte meerwaarden bij ontbinding

Kosten voor bekendmaking van akten van rechtspersonen in het Belgisch Staatsblad

CBN-advies 2024/02 – Belgische bijkantoren van buitenlandse verenigingen en stichtingen

Nieuw advies : vermogensklem

Makkelijker en efficiënter werken - 5 stappen voor succes

Nieuwe neerleggingstarieven vanaf 1 januari 2024

Federale begroting in één oogopslag

Publicatieblad : nieuwe geconsolideerde tekst van de IFRS-EU-standaarden

De uitrol van elektronische facturatie zet zich voort