2022: Brusselse arbeidsmarkt kent recordjaar

Nog nooit zo veel Brusselaars aan het werk, ook aantal jobs bereikt recordhoogte

De arbeidsmarkt groeide sterk in 2022. Dat blijkt uit de jaarlijkse balans van de arbeidsmarkt die Statbel publiceerde. Het aantal jobs in het Brussels gewest en het aantal Brusselaars met werk bereikten een recordhoogte. De resultaten van Statbel bevestigen de jaarcijfers die Actiris eerder publiceerde, met een historisch laag aantal werkzoekenden.

Meer Brusselaars aan het werk, meer jobs in Brussel

Het aantal Brusselaars met een job nam het afgelopen jaar met bijna 30.000 toe, een groei van 6,2%. De kaap van het half miljoen wordt voor het eerst ooit gerond: in totaal zijn 509.000 Brusselaars aan de slag. De tewerkstellingsgraad stijgt verder en bereikt zijn hoogste niveau sinds de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 65,2% van de Brusselaars tussen de 20 en 64 jaar oud is aan de slag. Dat is een stijging met 3,5 procentpunt vergeleken met vóór de coronacrisis.

De werkloosheidsgraad (15-64) zakt naar 11,5%. In 2017 bedroeg hij 15%, 10 jaar geleden nog 17,5%. Het gaat om de laagste werkloosheidsgraad sinds 1992.

Het aantal jobs in de hoofdstad groeide opnieuw sterk: op één jaar tijd kwamen er netto 39.000 jobs bij. Met in totaal 835.000 jobs sneuvelt er opnieuw een record.

Bernard Clerfayt, Brussels minister van Werk en Opleiding: "Een lagere werkloosheid en een hogere tewerkstellingsgraad: alle indicatoren staan op groen. Daar ben ik blij om, maar zonder te vergeten dat veel Brusselaars nog altijd moeilijk hun weg naar de arbeidsmarkt vinden. Niet op elkaar afgestemde vaardigheden en discriminatie bij aanwerving blijven de belangrijkste remmen op de tewerkstelling van Brusselaars. Om meer Brusselaars aan de slag te krijgen, heb ik 15 engagementen om te strijden tegen discriminatie bij aanwerving laten vastleggen. En vooral: vanaf september 2023 brengen we werkzoekenden dichter bij de arbeidsmarkt dankzij een volledige balans van hun vaardigheden en een bijhorend opleidingsparcours."
"De cijfers van 2022 zijn bijzonder positief en bevestigen dat de inspanningen die alle teams van Actiris leverden hun vruchten afwerpen. Maar we mogen ook al de uitdagingen die er nog blijven niet uit het oog verliezen. Dat vraagt ons beheerscontract 2023-2027: ons hoofddoel is om de Brusselse tewerkstellingsgraad, die te laag blijft, omhoog te krijgen. En we stellen alles in het werk om dat doel te bereiken.", vertelt Cristina Amboldi, directrice-generaal van Actiris.


Helft van jobs ingevuld door Brusselaars

Ook interessant: Statbel berekent het aantal pendelaars dat in een ander gewest gaat werken. We weten dus hoeveel Brusselaars elke dag buiten Brussel gaan werken, maar ook hoeveel Vlamingen en Walen naar de hoofdstad pendelen voor hun job.

Het eerste wat opvalt: er werken verhoudingsgewijs iets minder pendelaars in Brussel dan in 2021. 49,5% van de Brusselse jobs wordt ingevuld door Vlamingen en Walen. Een jaar eerder was dat nog 50,6%. De jobs in het Brussels Gewest worden met andere woorden voor iets meer dan de helft (50,5%) uitgeoefend door Brusselaars.

Maar waar werken de Brusselaars zelf? Het overgrote deel (82,8%) werkt binnen Brussel. 11% pendelt elke dag naar een job in Vlaanderen. Dat zijn er 4,9% meer dan dan het jaar ervoor. De 56.000 Brusselaars met een job in Vlaanderen naderen zo het recordaantal van 2019 (57.000). 4,6% van de Brusselaars werkt in Wallonië, hun aantal bleef vrij stabiel.


Meer voltijdse jobs, meer contracten van onbepaalde duur

Tot slot is het ook interessant om mee te geven dat er de voorbije vijf jaren meer voltijdse jobs bij kwamen in Brussel (+38.000 of +12,7%) dan deeltijdse (een groei van 8.500 of +10,3%). Het aantal deeltijdse jobs in Brussel is goed voor iets meer dan een vijfde van het totale aantal arbeidsplaatsen, met 21,3%.

En ook met de duurzaamheid van de jobs zit het goed: in de laatste vijf jaar kwamen er netto 43.000 permanente jobs bij (+13,3%) en 3.500 deeltijdse (+6,1%). In totaal zijn 14,1% van de tewerkstelling in Brussel tijdelijke jobs.

Mots clés

Articles recommandés

Partena Professional en Paybix bundelen krachten om internationale tewerkstelling te vergemakkelijken

Vijf hervormingsprioriteiten voor deze legislatuur

PB aangifte : welke indieningstermijn voor belastingplichtigen met een juridische constructie ?