Gebruik elektronische facturatie stijgt opnieuw in 2019, volgens de DAV...

In 2019 werd er een record aantal facturen elektronisch verstuurd en ontvangen in België. Dat blijkt uit een bevraging in opdracht van DAV bij 847 personen verantwoordelijk voor of betrokken bij de boekhouding en facturatie van een Belgische onderneming. (de bevraagde steekproef is representatief voor de gehele Belgische bedrijvenpopulatie).

Verslagen

 • DAV_E-facturatie 2019_Rapport_final_NL.pdf
 • DAV_E-facturatie 2019_Bedrijven_Presentatie_final_NL.pdf
 • DAV_E-facturatie 2019_Burgers_Presentatie_final_NL.pdf

Nagenoeg 70% van de facturen die in België verstuurd worden naar ondernemingen, is een elektronische factuur

In 2019 werd namelijk 69,22% van alle B2B-facturen op elektronische wijze verstuurd. 54,63% van de facturen wordt via e-mail verstuurd, terwijl de overige 14,59% via een gestructureerd elektronisch bestand verstuurd wordt dat automatisch verwerkt kan worden door de ontvanger. In 2018 bedroeg het totale aandeel van e-facturen nog 61,56% (46,64% via e-mail en 14,92% via een gestructureerd elektronisch bestand).Zoals in de vorige jaren ligt het aandeel van de elektronische facturatie bij facturen bestemd voor consumenten ongeveer 10% lager, namelijk op bijna 60%.

Zo werd in 2019 59,61% van alle B2C-facturen elektronisch verstuurd. 44,44% van de facturen wordt via e-mail verstuurd en 15,17% via een gestructureerd elektronisch bestand. In 2018 bedroeg het totale aandeel van e-facturen 52,96% (36,70% via e-mail en 16,26% via een gestructureerd elektronisch bestand).
Besparingen

Ondanks het feit dat meer ondernemingen de keuze maken om elektronisch te factureren, kiezen zij niet voor de meest efficiënte vorm van e-facturatie. DAV berekende immers dat ondernemingen 5,77 euro per inkomende factuur kunnen besparen wanneer zij geen papieren factuur maar een gestructureerde e-factuur ontvangen die automatisch verwerkt kan worden. Het ontvangen van een e-factuur via e-mail in plaats van een papieren factuur levert slechts een besparing van 0,36 euro op. Het onderzoek toont aan dat het gebruik van gestructureerde elektronische facturen in 2019 licht afneemt.

Daarom dient er extra beleidsaandacht te gaan naar het overtuigen van verzenders van facturen van de opportuniteiten van de automatische e-facturatie via een gestructureerd elektronisch bestand. Naast het versturen creëert namelijk vooral het ontvangen van automatische e-facturen een grote efficiëntiewinst. Aangezien elke verzender van facturen ook een ontvanger van facturen is, kunnen ondernemingen dus meer besparen met automatische e-facturen. Elektronische facturatie via e-mail was een eerste evidente stap in de overschakeling naar e-facturatie, maar verzenders en ontvangers van facturen hebben meer te winnen bij een volledige modal shift naar automatische e-facturatie.

Volgens berekeningen van DAV leidt het toegenomen gebruik van elektronische facturatie tot een bijkomende administratieve lastenbesparing van 129.479.621 euro voor ondernemingen en particulieren in 2019. In de periode 1993-2019 bedraagt de totale gecumuleerde besparing door e-facturatie voor ondernemingen en burgers in België 1,27 miljard euro.

Tevredenheid

Ten slotte blijkt uit de bevraging dat de tevredenheid binnen Belgische ondernemingen over e-facturatie toeneemt. Bovendien geven de respondenten hogere tevredenheidsscores aan de mogelijke voordelen van e-facturatie, zoals een snellere verwerking en een beperking van fouten. Dat is goed nieuws na twee opeenvolgende jaren waarin de tevredenheid over e-facturatie achteruitging.


Bron : DAV, Gebruik elektronische facturatie stijgt opnieuw in 2019, Contactpersoon - Laurence Geyduschek, Projectleider E-facturatie bij DAV

  Tags

  • DAV
  • Elektronische facturatie
  • lastenbesparingen
  • stijging