Gids om opnieuw veilig aan het werk te gaan ...

Gevalideerd door de Groep van Tien (werkgevers-vakbonden), de Generieke Gids van de Hoge Raad Preventie en Veiligheid op het werk zal dienen als referentie voor een geleidelijke economische herstart in gezonde en veilige omstandigheden voor iedereen.
Het wordt ook de basis voor het sluiten van sectorale akkoorden (De protocollen).

Samenwerking
Deze generieke gids is het resultaat van de samenwerking van de sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk, de Economic Risk Management Group, de FOD WASO en de beleidscel van de minister van Werk.

Zij hebben vanuit hun expertise een gedragen instrument ontwikkeld dat een aantal noodzakelijke, minimale bouwstenen bevat om werknemers zo veilig mogelijk (terug) te kunnen laten werken in de post-lockdown periode door het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden en besmettingen zoveel mogelijk te vermijden.

Inhoud
Deze gids reikt een kader met maatregelen aan die op maat moeten worden ingekleurd door de onderscheiden sectoren en door elke werkgever, om er voor te zorgen dat activiteiten opnieuw kunnen worden opgestart in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden, zodat een nieuwe piek van coronagevallen kan worden vermeden.

Deze gids biedt tegelijk ook ondersteuning aan ondernemingen en/of sectoren die geen onderbreking van hun activiteiten hebben gekend. Deze hebben uiteraard al de nodige maatregelen genomen om de continuïteit van hun activiteiten te kunnen verzekeren tijdens de periode van lockdown. Zij kunnen de reeds genomen maatregelen aftoetsen aan de maatregelen in de gids die op dat vlak dus een inspiratiebron kunnen zijn.

Met duiding en visuals en hyperlinks over zal u zeker een duidelijke aantwoord kriigen op de volgende knelpunten : algemene maatregelen – Hygiënemaatregelen - Van thuis naar het werk - Kleedruimte/kleedkamers - Tijdens het werk/op de werkpost - Sanitaire voorzieningen - Rust- en lunchpauzes - Circulatie - Terug naar huis - Regels voor externen, zoals bezoekers, klanten, cliënteel, leveranciers, ouders, ... Werken met werknemers of zelfstandigen van buitenaf (‘werken met derden’) of met meerdere werkgevers op eenzelfde arbeidsplaats - Werken op verplaatsing (bij andere werkgevers of bij particulieren) - Off-site werkzaamheden op werven, openbaar domein, parken en wegen - Thuis werken - Social distancing: illustratie van scenario’s.

Evolutief document
De generieke gids is een evolutief document. De inhoud ervan kan worden aangevuld in functie van de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en goede praktijken.

Download ?
Die document is beschikbaar op de site van de Federal Overheidsdienst, werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan (PDF, 6.15 MB)
Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan - versie met betere beeldkwaliteit (PDF, 23.76 MB)

Op deze website zullen ook de afgewerkte sectorgidsen worden gepubliceerd, evenals nuttige links om de generieke gids en de sectorgidsen zo goed mogelijk te kunnen toepassen.
In afwachting van de sectorgidsen kunnen bedrijven zich alvast baseren op de algemene principes zoals vermeld in de generieke gids.

Nuttig links ?
www.info-coronavirus.be
www.crisiscentrum.be
www.coronaviruscovid19.be
www.werk.belgie.be

Andere nuttige links zijn te vinden op de website van de FOD WASO.

Meer info ?
Voorstelling van de exitstrategie uit coronavirus, 24 april 2020
UNIZO, Coronarichtlijnen om het personeel veilig aan het werk te zetten
VBO, 27 & 29 APRIL 2020 – WEBINAR 'GOED VOORBEREID HERSTARTEN'   Tags

   • Gidsen
   • Hygiënemaatregelen
   • Protocollen
   • Veilig aan het werk
   • Verplaatsing
   • circulatie