logo
Fiscaliteit

Jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen voor makelaars: nieuw uitstel tot 20 oktober 2024 !

Btw-aftrek volgens het werkelijk gebruik - mee te delen gegevens in de periodieke btw-aangifte

We moeten zorgen voor meer kleine belastingbetalertjes!

Eigenaar in Spanje: wat te onthouden van deze controversiële beslissing?

Pillar 2 - Binnenkort opening systeem verplichte notificatie voor MNO-groepen en omvangrijke binnenlandse groepen

Belgische noodzaak voor een ‘clause de substitution’: flexibiliteit in vastgoedtransacties

Update over BTW in het digitale tijdperk (ViDA)

Miljarden aan extra belastingen op kapitaal en ondernemen

Moet de ondernemer als de rentenier worden belast ?

Nieuwe regels voor bronbelastingprocedures (FASTER)

Belastingverschuiving van arbeid naar broeikasgasemissies ...

Blijvende onzekerheid ontrent de fiscale neutraliteit van de vereenvoudidge zusterfusie ...