logo
Social

Recordhoogte: Een op vijf uit door ziekte in dienstenchequesector

De zelfstandigen in België in 2023: wat zijn de grote tendensen?

Verhoging van bepaalde sociale uitkeringen op 1 mei 2024

Verduidelijking toepassingsgebied flexi-jobs: begrafenissector en binnenscheepvaart

Transparantie over premies voor arbeidsongevallen

Terug-naar-werktrajecten: oprichting van het TRIO-platform

Prijzengeld betaalde sportbeoefenaars onder sociaal recht (KB van 9 april 2024)

Flexi-jobs, uitbreiding van het systeem, en opt-in en opt-out

Meeste werknemers met maaltijdcheques in Vlaams-Brabant

Securex introduceert welzijnsplatform

Weet jij hoeveel feestdagen er dit jaar in mei zijn: 2, 3 of 4?

Loonbonus : recordaantallen en gemiddelde bedragen toegekend in 2023

Perequatie van de ambtenarenpensioenen : in concreto ?

Gewaarborgd minimumpensioen : wat is het?

Nieuw! Wat is de pensioenbonus en hoe bouwt u die op?