Winbooks en Odoo maken toekomstplannen bekend ...

Twee marktspelers op vlak van boekhouding maakten hun toekomstplannen bekend:
 • Voor Winbooks gaat het om een wijziging van het aandeelhouderschap en een verschuiving naar onze noorderburen, meer bepaald gaan zij deel uitmaken van de Exact-groep.
 • Voor Odoo betreft het een kapitaalsverhoging van niet minder dan 90 miljoen dollar, met als doel de groei van een scale up te financieren, die meer en meer de aandacht wekt.

Zie ook WinBooks treedt toe tot Exact Groep


Winbooks, Nederlands en onafhankelijk

Het is officieel: Winbooks gaat het partnerschap aan met Exact. Meer bepaald gaat het softwarebedrijf, Franstalige marktleider inzake boekhouding, de samenwerking aan met de Exact-groep, zonder hierbij aan onafhankelijkheid in te boeten. Toch een belangrijke kanttekening!

‘Het kan lijken op een grote wijziging, maar in werkelijkheid is deze toenadering vooral voordelig voor u’, stellen de bedrijfsleiders van beide ondernemingen.

Exact is een zeer belangrijke actor in de Benelux, met meer dan 400 000 cliënten. Ook op de Belgische markt is Exact een belangrijke speler, voornamelijk in het noorden van het land, met meer dan 66 000 ondernemingen en 1 100 fiduciaires die de Exact-producten gebruiken. Door deze samensmelting, versterkt Exact de marktpositie in België.

Winbooks, met het netwerk van verkopers en het geheel van producten, zal worden beheerd als een aparte entiteit met aanzienlijke autonomie binnen de Exact-groep. Het huidige management, namelijk Pierre Borremans en Jean-François Cuylits, blijven aan het roer staan en zullen de verdere ontwikkeling van Winbooks en de producten ervan blijven leiden. Het netwerk van verkopers, dat ook voor Exact een belangrijke plaats inneemt, blijft ongewijzigd. Uw huidige verkoper blijft dan ook uw enige aanspreekpunt’, verzekert het management van Winbooks.

An Exact Company
Daarnaast zal de ‘ontwikkeling van Winbooks-producten worden voortgezet, inclusief de ontwikkeling van cloud-producten (Winbooks on Web, Connect en View). Voor de andere, omvangrijke ontwikkelingen die voorzien zijn, zoals de artificiële intelligentie, beschikt Winbooks nu over meer slagkracht, doordat het bedrijf nu gebruik kan maken van de synergieën die bestaan op groepsniveau.’

Odoo, model-scale-up?

Fabien Pinckaers (uitgeroepen tot ‘Topmanager van het jaar’ door de krant Le Soir in 2015 en winnaar van de Trends Gazelle Award 2018) is een expert in ontwikkeling. De bedrijfsleider van Odoo slaagde erin om wereldwijd de allereerste ERP te ontwikkelen in open source.

De minderheidskapitaalverwerving door middel van een investering van de Summit Partners (50 miljoen), van de Waalse investeringsmaatschappij (SRIW), Sofinnova en Xange (historisch aandeelhouderschap) voegde aan zijn groep het mooie bijkomende bedrag toe van 90 miljoen dollar, waarmee een betere financiering mogelijk is voor de groei en de internationalisering. Het bevestigt ook dat de onderneming een solide scale up is, die als referentie mag gelden voor Waals-Brabant.

Antony Clavel, directeur van Summit Partners, en nieuw lid van de raad van bestuur van Odoo, kan zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken steken: ‘Wij zijn zeer verheugd om samen te werken met Fabien Pinckaers en zijn visionaire team in deze volgende groeifase. De traditionele ERP (Enterprise Resource Planning) is duur en vaak niet aangepast aan specifieke noden van dynamische ondernemingen. Dankzij het gamma aan flexibele applicaties en de constante verbeteringen daarvan, zijn wij ervan overtuigd dat Odoo de ideale kandidaat is om deze omvangrijke en aantrekkelijke markt te veroveren.’

Deze ERP met een scala aan software is ook beschikbaar in België, onder meer met een boekhoudkundig pakket. Enkele van onze beroepsbeoefenaars maken er al gebruik van, al moeten we toegeven dat het pakket slechts een zeer beperkte vraag dekt op vlak van boekhoudkundige en fiscale prestaties die door onze beroepsbeoefenaars worden uitgeoefend. Wij wachten dus vol ongeduld op een vervolg.

Wat kunnen we hieruit opmaken?

We volgen deze evoluties op de voet. Consolidering is eigen aan markten in het licht van digitale transformatie en de globalisering van de markt. Dat geldt dus ook voor onze beroepsbeoefenaars en hun leveranciers.

Moeten we ons zorgen maken, in het bijzonder over Winbooks? Vermoedelijk niet, en wel omwille van drie redenen. Enerzijds omdat dergelijke acquisitie-verrichtingen niet nieuw zijn. Exact nam in het verleden ook Cubic over, en daaruit vloeide Winbooks voort, als een soort spin off. De terugkeer naar de bron is dan ook een logische stap binnen de cyclus. Anderzijds kennen we de managers van Winbooks goed, en herkennen we hun ‘accountant centric’-aanpak, die rekening houdt met ons bestaan, onze rol en onze belangen. Wij rekenen er dus op dat zij een trouwe leverancier blijven voor ons beroep. En tot slot zijn de huidige technologieën van beide spelers (Exact en Winbooks) volledig verschillend. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de entiteiten gescheiden blijven werken onder eenzelfde koepel: een garantie voor autonomie, of toch op zijn minst wat betreft de levensduur van hun cyclus.

Tot slot willen we graag herinneren aan het belang van een concurrentiële en competitieve markt, wat de enige mogelijkheid is om technologie te laten evolueren met een cruciale prijs-kwaliteitverhouding. Deze veranderingen zullen daar zeker toe bijdragen!


   Tags

   • Boekhouding
   • Odoo
   • exact
   • partnerschap
   • softwarebedrijf
   • winbooks