logo
Politiek en Economie

Koopkracht voor werknemers en arbeidskrapte belangrijkste verkiezingsthema’s voor Belgische bedrijven

Op zoek naar 20 miljard !!!

Energievooruitzichten van België bij aangekondigd beleid

Het consumentenvertrouwen blijft licht afzwakken in mei !

Waarom houdt de ECB de loondynamiek nauwlettend in de gaten?​

Het enige wat de NBB van faillissement redt, is haar goud

Economische voorjaarsprognoses 2024: een geleidelijke expansie in het licht van grote geopolitieke risico's

Inflatie in stijging : 4,9% in april ten opzichte van 3,8% in maart en 3,6% in februari.

Knelpunten : de budgetaire sleutels ...

Staatsbons - Uitgifte van 4 juni 2024 - Aankondiging

Belgische economie veerkrachtig in gezondheids- en energiecrisis

Beloven, beloven, beloven…

Sinterklaas in mei

Stijgende inflatie : 2% verhoging van sociale uitkeringen (mei 2024) en ambtenarensalarissen (juni 2024)

De inflatie stijgt tot 3,37% in april 2024 !!!

1 mei bingo-factcheck

Dienst voor de Intellectuele Eigendom : het jaarverslag voor 2023 is zojuist gepubliceerd

Vrouwen hebben hun plaats in digitale beroepen: de FOD Economie lanceert een nieuwe sensibiliseringscampagne

Eurostat : Overheidstekort 2024 van 3,6 % van het bbp in de eurozone en 3,5 % in de EU. Belgïe 4,4%!