logo
Beroep

AI zal geen jobs kosten, maar de inhoud van het werk van accountants wel danig veranderen

Advies HREB - kwaliteitstoesting Itaa - gebruik van de opdrachtbrief

Meldingen van verdachte verrichtingen via een nieuwe applicatie vanaf 1/06/2024

Accountants opleiden voor een duurzame toekomst !

KB tot ontslag en benoeming van een lid van de commissie van beroep van ITAA

Toenemende administratieve lasten zijn ook een bron van zorg voor notarissen!

Ontdek de ITAA 2023 jaarlijkse barometer ...

Nieuwe IFAC & CA ANZ Quality Management Toolkit

Aanpassing van fiscale procedures in België

Examenreglement in het Belgisch Staatsblab.

Nieuw ministerieel besluit over de ITAA-examenreglementen: waar gaat het over?